Good Beekeeping Practices

Good beekeeping practices are those integrative activities that beekeepers apply to obtain optimal health for humans, honeybees and the environment

Good Beekeeping Practices

Filter by:
Undvik områden där allergiframkallande eller giftiga växter kan finnas i stora mängder
Exchange

Undvik områden där allergiframkallande eller giftiga växter kan finnas i stora mängder

När du väljer placering av bisamhällen, se till att det inte finns större bestånd av giftiga växter inom en radie…

Undvik områden där det är fuktigt och blåsigt
Exchange

Undvik områden där det är fuktigt och blåsigt

Fukt och vind påverkar bisamhällets utveckling. Särskilt på våren då samhället ska växa till och temperaturen i yngelrummet behöver ligga…

Försäkra att det finns träd (eller andra barriärer) som skyddar mot väderstress (t.ex. värme, vind osv.)
Exchange

Försäkra att det finns träd (eller andra barriärer) som skyddar mot väderstress (t.ex. värme, vind osv.)

På våra breddgrader i Sverige är det sällan ett problem med att bisamhällena får för mycket sol och värme, men…

Håll tillräckligt avstånd till andra bigårdar
Exchange

Håll tillräckligt avstånd till andra bigårdar

För att försäkra sig om att det finns nektar och pollen i tillräcklig omfattning för bisamhällena i bigården är det…

Ha tillräckligt utrymme för förvaring/arbetsredskap
Exchange

Ha tillräckligt utrymme för förvaring/arbetsredskap

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att ställa av skattlådor och ramar när du arbetar med bisamhällena.…

Håll säkert avstånd till bebyggelse
Exchange

Håll säkert avstånd till bebyggelse

När man placerar sina bisamhällen ska man tänka på människor i dess omgivning. Om du har dem i din egen…

Förebygg stöld av bikupor
Exchange

Förebygg stöld av bikupor

Bisamhällen och bikupor är värdefulla tillgångar. Ofta är bisamhällena placerade lite avsides för att inte vara störande i sin omgivning.…

Håll ett, för området, lämpligt antal bisamhällen i bigården
Exchange

Håll ett, för området, lämpligt antal bisamhällen i bigården

Dragväxter är de växter som bina flyger till för att samla näring i form av nektar och/eller pollen. Dragområdet är…

Säsongsmässig flytt av bigården
Exchange

Säsongsmässig flytt av bigården

När du väljer plats för att etablera en bigård, behöver du tänka på många olika aspekter. En av dem är…

Lämplig placering av bikupan i bigården
Exchange

Lämplig placering av bikupan i bigården

För att undvika felflygning kan man hjälpa dem att orientera sig till just sin bikupa. Håll avstånd mellan bikuporna, minst…

Undvik hinder för bina
Exchange

Undvik hinder för bina

Det är en fördel för att bina ska göra ett bra arbete om det är relativt fritt framför flustret. Håll…

Fastställande av bästa tidpunkten för varroabehandlingar, anpassat efter rådande klimatförhållanden
Exchange

Fastställande av bästa tidpunkten för varroabehandlingar, anpassat efter rådande klimatförhållanden

Vid val av varroabekämpningsmetod är det viktigt att tänka att insatser för att hålla nere mängden varroakvalster inte är en…

Undvik placering där det finns risk för förorening
Exchange

Undvik placering där det finns risk för förorening

När du väljer bigård undvik att placera bisamhällen områden (radie av 3 km) där det finns risk för att honungen…

Placera bigårdar i ett område som är tillgängligt för fordon
Exchange

Placera bigårdar i ett område som är tillgängligt för fordon

Biodling och framförallt honungshanteringen innebär ofta tunga lyft. För att underlätta arbetet med bisamhällena och ha den utrustning som behövs…

Bedömning av varroaangreppsgraden under biodlingssäsongen
Exchange

Bedömning av varroaangreppsgraden under biodlingssäsongen

Det är viktigt att avgöra angreppsgraden av varroakvalster i bisamhället. Enklast är att göra det med nedfallskontroll. Detta kan ske…