Bilda en smittbekämpningsgrupp av biodlare i det drabbade området

Exchange
sweden
12
0
Bilda en smittbekämpningsgrupp av biodlare i det drabbade området


I Sverige ingår arbetet med smittbekämpning av amerikansk yngelröta via det bitillsynsystem som finns för närvarande. Det innebär att om ett kliniskt fall av amerikansk yngelröta upptäcks, så sätter ett […]

© Lotta Fabricius Kristiansen

I Sverige ingår arbetet med smittbekämpning av amerikansk yngelröta via det bitillsynsystem som finns för närvarande. Det innebär att om ett kliniskt fall av amerikansk yngelröta upptäcks, så sätter ett helt inventeringsprogram igång via den ansvariga länsstyrelsen. Bitillsynsmannen och kollegor hjälps åt att inventera och besöka alla befintliga biodlare och bigårdar inom en radie av 3 km från utbrottsområdet. Dessa bisamhällen undersöks och vuxna bin provats för analys av förekomst av sporer och eventuella misstänkta yngelkakor skickas för analys vid referenslaboratoriet för bihälsa vid SLU i Uppsala. Läs mer om bitillsynen på www.jordbruksverket.se

Biodlarföreningar i det drabbade området kan uppmana sina medlemmar som inte ligger inom det drabbade området att skicka in biprov för kontroll av sporförekoms för att få en bild över smittläget i området. Denna kontroll kan inte göras inom bitillsynen utan skickas då till ett privat företag, Mellifera veterinärtjänst, som kan göra analys av sporförekoms i din bigårds samhällen.

I vissa andra länder inom Europa finns inte detta system vilket gör att andra initiativ för att kontrollera utbrott av amerikansk yngelröta behöver utföra arbetet.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0