Genomgång och undersökning av bisamhälle

Exchange
sweden
12
0
Genomgång och undersökning av bisamhälle


För att hålla honungsbina friska är det viktigt att inspektera yngelrummet och foderförrådet. Denna utvärdering kan inte göras genom att bara kontrollera om bina flyger eller inte. Bikupan måste öppnas […]

Utvärdering av bisamhällets status
© Lotta Fabricius Kristiansen

För att hålla honungsbina friska är det viktigt att inspektera yngelrummet och foderförrådet. Denna utvärdering kan inte göras genom att bara kontrollera om bina flyger eller inte. Bikupan måste öppnas och en utvärdering av den faktiska situationen måste göras. Detta för att kunna vidta rätt åtgärder för att stödja samhällets utveckling.

Tolka yngelramarna

Genom att granska bisamhällets yngelramar och rätt tolka det du ser, lär du dig mycket om hur bisamhället mår. För varje ram du inspekterar, titta snabbt efter dessa saker:

1. Täckt yngel: Det ska vara tätt i en jämn halvcirkel i den nedre delen av ramen. Om det är många öppna celler kan det vara ett tecken på att äggen eller larverna hade dålig livskvalitet eller att de blivit sjuka och att bina städat bort dessa. Cellocken ska vara svagt välvda utåt, om de är insjunkna kan det vara tecken på sjukdom. Vid misstanke om sjukdom kontaktar du din

bitillsynsman.

2. Förhållandet mellan ägg, öppet yngel och täckt yngel: Ett förhållande på 1:2:4 är en idealisk proportionerlig fördelning. Det betyder att det är dubbelt så många larver och fyra gånger så mycket täckt yngel som det är ägg. Det visar att drottningen lägger ägg kontinuerligt och att det finns tillräckligt med vuxna bin som kan hålla yngelklotet varmt.

3. Ägg: Om det inte finns några ägg i de öppna cellerna kan du uppskatta hur lång tid sedan drottningen slutade att lägga ägg genom försiktigt öppna upp ett täckt arbetaryngel. Unga puppor med vita ögon kommer att krypa ut inom cirka sju dagar. Om ögonen är lila kommer de att krypa ut om två–tre dagar.

4. Drottningceller, även kallat viseceller: Om du hittar viseceller är drottningen antingen död, dålig eller så planerar samhället att svärma. Om du hittar öppna drottningceller med larv i, många drönare, täckt yngel men inga ägg kommer samhället att svärma inom någon vecka. Om du hittar täckta drottningceller, några som har hål i sig, täckt yngel och få bin i skattlådorna så har samhället redan svärmat och en ungdrottning har krupit ut. Du bör hitta ägg inom någon vecka om allt gått väl.

5. Övriga observationer: Lägg märke till om det är någon ändring i binas beteende sedan förra besöket. Särskilt om bina är mer ”flygiga” och oroliga på ramarna, det kan indikera brist på drag, skadegörare, kvalster, viselöshet eller sjukdom. Kontrollera mängden foder i samhället och att utrymmet för drottningens äggläggning inte är blockerat med honung. Om ramarna är dåliga och vaxet ojämnt eller trasigt, byt ut dessa så snart det är möjligt. Detta för att undvika att provocera fram drönarbygge vilket gynnar tillväxten av varroakvalster.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0