Undersöka yngelramar för sjukdomssymptom vid arbete i bisamhället

Exchange
sweden
10
0
Undersöka yngelramar för sjukdomssymptom vid arbete i bisamhället


Visuell inspektion av yngel under arbetet med bisamhället är en viktig metod för att upptäcka tecken på sjukdomar som amerikansk yngelröta. Under genomgången av yngelrummet bör biodlaren titta efter yngelceller […]

Undersöka samhällen för förekosmt av symptom av amerikansk yngelröta
© Lotta Fabricius Kristiansen

Visuell inspektion av yngel under arbetet med bisamhället är en viktig metod för att upptäcka tecken på sjukdomar som amerikansk yngelröta. Under genomgången av yngelrummet bör biodlaren titta efter yngelceller med typiska tecken på sjukdomen, som celler med uppgnagda eller insjunkna cellock, pupprester som är fästa vid botten av cellen, oregelbundna mönster av täckt yngel eller annorlunda doft. Identifiering av dessa tecken möjliggör snabba åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprids vidare inom den egna biodlingen eller till grannbigårdar.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
10
0