Utvärdering av den nya drottningens parning och start av äggläggning

Exchange
sweden
11
0
Utvärdering av den nya drottningens parning och start av äggläggning


När vi föder upp en ny drottning, för eget bruk eller för försäljning, är det nödvändigt att utvärdera om hon har blivit befruktad och att äggläggningen är god. Kontroll av […]

Drottning parad i en apidea. Hon har kommit igång med äggläggningen och det är arbetsbin som produceras. Det ser bra ut.
© Lotta Fabricius Kristiansen

När vi föder upp en ny drottning, för eget bruk eller för försäljning, är det nödvändigt att utvärdera om hon har blivit befruktad och att äggläggningen är god. Kontroll av drottningens beteende samt antalet och fördelningen av de ägg som läggs är det bästa sättet att utvärdera drottningens prestation.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0