Εγκλωβισμός της βασίλισσας σε κλουβάκι

Best practice
greece
54
6
Εγκλωβισμός της βασίλισσας σε κλουβάκι


Ο εγκλωβισμός της βασίλισσας σε κλουβάκι και μετά θεραπεάι σε ξεγονιασμένο μελίσσι αποδικνύεται αποτελεσματική μέθοδος καταπολέμησης του βαρρόα

κλουβιά βασιλισσών
οξαλικο οξύ
1

Μεγάλο βάρος δίνεται σε μεθόδους που θα διασφαλίσουν την υγεία των μελισσών και την μειωμένη προσβολή από βαρρόα, πριν ακόμα τα μελισσοσμήνη μπουν στη χειμερινή περίοδο. Η μέθοδος εγκλωβισμού συνδυάζει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και την μικρότερη εξάρτηση από τα χημικά σκευάσματα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η εποχιακή διακοπή του γόνου λαμβάνει χώρα συνήθως κατά την περίοδο σμηνουργίας και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων προσβολής από βαρρόα κατά τη χειμερινή περίοδο ακόμη και χωρίς την εφαρμογή φαρμάκων. Ωστόσο, στη σύγχρονη μελισσοκομία, η φυσική σμηνουργία αποτρέπεται συνήθως, για να διατηρήσουμε δυνατά μελίσσια όλη τη αναπαραγωγική περίοδο, μεγιστοποιώντας την απόδοση μελιού. Ερωτήματα όπως α) αν ο εγκλωβισμός της βασίλισσας επηρεάζει την παραγωγή μελιού σε ποσότητα και ποιότητα, β) ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή εγκλωβισμού της βασίλισσας σε σχέση με τη μέγιστη θερινή συγκομιδή μελιού γ) πώς ο εγκλωβισμός επηρεάζει την επιβίωση των βασιλισσών κατά τη διάρκεια και μετά τον εγκλωβισμό θα απαντηθούν στη συνέχεια.
Kαλοί δείκτες για την εύρεση της καταλληλότερης περιόδου για τη χρήση τους αποτελούν η περίοδος σμηνουργίας και ο χρόνος της αναμενόμενης τελικής συγκομιδής του μελιού. Έτσι, οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτούς τους δείκτες ως οδηγό για να αποφασίσουν πότε μπορούν να εφαρμόσουν καλύτερα τη μέθοδο. Σε γενικές γραμμές, η περίοδος λήξης της τελευταίας καλοκαιρινής ροής μελιού είναι συνήθως η καταλληλότερη περίοδος θεραπείας. Ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο, τα μελίσσια θα έχουν αρκετό χρόνο να ανασυγκροτηθούν για σωστή διαχείμαση και μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για την φθινοπωρινή συγκομιδή πευκόμελου.
Εν συντομία, σε αυτή τη μέθοδο, η βασίλισσα εγκλωβίζεται για 17-25 ημέρες σε ειδικό κλουβάκι διαστάσεων 5,0 x 7,5 x 2,5 cm (http://www.apimobru.com/) το οποίο προσαρμόστηκε επάνω στο πλαίσιο. Την ημέρα της απελευθέρωσης της βασίλισσας (25η ημέρα), γίνεται εφαρμογή με οξαλικό οξύ. Ταυτόχρονα, η βασίλισσα σταματά την ωοτοκία, δημιουργώντας μια τεχνητή κατάσταση χωρίς γόνο εκθέτοντας όλα τα ακάρεα για αποτελεσματική θεραπεία. Αν αποφασίσουμε να την εγκλωβίσουμε για 17 ημέρες, η εφαρμογή με οξαλικό οξύ θα γίνει 4 ημέρες μετά τον απεγκλωβισμό της δηλ. την 21η ημέρα.
Οι μελισσοκόμοι μπορούν να διακόψουν τεχνητά την παραγωγή γόνου με τον εγκλωβισμό της βασίλισσας σε κλουβάκι για 17-25 ημέρες. Οι υψηλότερες επιδόσεις επιτεύχθηκαν σύμφωνα με πειράματα με ενστάλαξη διαλύματος 4,2% (89,57%) και με εξάχνωση 2 gr οξαλικού οξέος με τη συσκευή varrox (μέσος όρος 88,25%) κατά την περίοδο χωρίς γόνο. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι η χρήση ειδικής συσκευής εξάχνωσης (εξαχνωτής περίπου στους 230 βαθμούς). 2,5 γρ. ανά μελίσσι η μέγιστη δοσολογία. Στην περίπτωση αυτή προτείνονται δύο εφαρμογές ανά διάστημα 4-5 ημερών η μία από την άλλη με αποτελεσματικότητα πάνω από 95%.

© LEONIDAS CHARISTOS

Κλουβάκι εγκλωβισμού της βασίλισσας

Does the description correspond to the practice applied in your country?
54
6