Θερμικές επεξεργασίες/ καταπολέμηση

Best practice
greece
23
6
Θερμικές επεξεργασίες/ καταπολέμηση


Με τον όρο Θερμικές επεξεργασίες εννοούμε την καταπολέμηση των εχθρών των μελισσών, κύρια του Βαρρόα, με θερμικό τρόπο.

Ειδικός θερμοθάλαμος με ελεγχόμενη θερμοκρασία, υγρασία και χρόνο.
Αυτοσχέδιες συσκευές

Με τον όρο Θερμικές επεξεργασίες εννοούμε την καταπολέμηση των εχθρών των μελισσών, κύρια του Βαρρόα, με θερμικό τρόπο. Γνωρίζουμε ότι ο σφραγισμένος γόνος των μελισσών μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως σχεδόν 44°C, ενώ το άκαρι βαρρόα δεν μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες άνω των 40°C. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι κοντά στους 44°C και να διατηρείται εκεί για λίγες ώρες.

Η μέθοδος είναι γενικά χρονοβόρα και απαιτεί εξοπλισμό που δεν είναι άμεσα διαθέσιμος.
Ολόκληρες οι κυψέλες μπορούν να θερμανθούν σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 34ο C, έτσι ώστε το βαρρόα να μην μπορεί να κάνει απογόνους. Εάν η θερμοκρασία μείνει σταθερά στους 42-43ο για 12 λεπτά έχουμε 35% αποτελεσματικότητα, και για 8 ώρες 70% αποτελεσματικότητα στη θανάτωση του βαρρόα ακόμα και μέσα στα κλειστά κελιά του γόνου. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40ο C θανατώνει τα ακάρεα μέσα στο γόνο και πάνω από 46-48ο C θανατώνει εκείνα που βρίσκονται στις ακμαίες μέλισσες. Ο γόνος των μελισσών αντέχει θερμοκρασίες μέχρι 42ο και 43ο C και οι ακμαίες μέλισσες υψηλότερες.
Ενδεικτικοί χρόνοι: 46° C για 20 λεπτά/ 47° C για 15 λεπτά/ 48° C για 8 λεπτά.

Ένα συνδυασμό της θέρμανσης και της απομάκρυνσης του κλειστού γόνου αποτελεί ο λεγόμενος θερμοθάλαμος. Αρχικά γίνεται απομόνωση των πλαισίων του σφραγισμένου γόνου από το μελίσσι με τη χρήση πυκνού πλέγματος που δεν επιτρέπει τη διέλευση του ακάρεος. Στη συνέχεια, κατασκευή η οποία αποτρέπει τη διαφυγή θερμότητας τοποθετείται σαν δεύτερος όροφος (χαμηλές θερμοκρασίες) ή απλά, δεύτερος όροφος τοποθετείται για τα πλαίσια του εκκολαπτόμενου γόνου. Τέλος γίνεται καταπολέμηση με χημικά ή βιολογικά σκευάσματα μακριά από το μελίσσι και επιστροφή των πλαισίων με τις ενήλικες μέλισσες σε αυτό αργότερα.

Οι Θερμοκρασίες να μην υπερβαίνουν τους 48 βαθμούς

Does the description correspond to the practice applied in your country?
23
6