Χρήση μυρμηκικού οξέος

Best practice
greece
20
2
Χρήση μυρμηκικού οξέος


Το Μυρμηκικό οξύ είναι ένα πολύ δραστικό οξύ και χρησιμοποιείται ως βιολογικός τρόπος καταπολέμησης του βαρρόα

Μυρμικικό οξύ
Σπογκοπετσέτες
Συσκευή εξάτμισης
Απεσταγμένο νερό
Μάσκες
γάντια
Σύριγγα 10 ml
1

Εμπορικά εγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία περιέχουν φορμικό οξύ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
MAQs, Varroxal, Mite Away και το Apicure Formic Acid. Διάλυμα φορμικού οξέος σε αλκοόλη και γλυκερίνη. Οι εφαρμογές επιτρέπονται αργά την Άνοιξη όταν αυξηθούν οι τιμές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, νωρίς το καλοκαίρι όταν οι θερμοκρασίες δεν θα υπερβαίνουν τους 30°C και νωρίς το Φθινόπωρο. Το διάλυμα (400 ml φορμικό 99%, 500 ml νερό και 100 ml γλυκερίνη). Απαιτούνται 2 εφαρμογές ανά 12 ημέρες, 10 ml ανά πλαίσιο ανάμεσα στα κενά πάνω σε σπογγοπετσέτα διαστάσεων 10Χ10 εκ. Πάνω από την σπογγοπετσέτα τοποθετούμε μία μεμβράνη 15Χ15 εκ. για να επιβραδύνουμε την ταχεία εξάτμιση του διαλύματος. Αποτελεσματικότητα αρκετά υψηλή σε περίοδο με γόνο, πολύ μικρή καθυστέρηση μετά την δεύτερη εφαρμογή στην ωοτοκία της βασίλισσας για διάστημα 10 ημερών. Αρκετά καλό ποσοστό θνησιμότητας των ακάρεων παρουσιάζεται και στα κλειστά κελιά του γόνου.
Αποτελεσματικό και για την Τραχειακή Ακαρίαση.

Το Μ.Ο. σε συγκέντρωση 85% αραιώνεται με συνάρτηση τη θερμοκρασία του περιβάλλοντός κατά την εφαρμογή του. Αραιώνεται σε 50% όταν οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 30° C, στο 60% όταν η θερμοκρασία είναι 25-30° C και 70% όταν είναι μικρότερη των 25° C.
Προσοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες γιατί η μέθοδος δεν δουλεύει καθόλου λόγω ότι δεν υπάρχει εξάτμισή του.

Ιδανική για άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο (όταν τα μελίσσια έχουν λίγους γόνους)
Πρέπει να γίνεται εφαρμογή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10° C έως 26° C. Σε υψηλές θερμοκρασίες(>30° C) παρατηρείται απότομη εξάτμιση του Μ.Ο., απώλεια γόνου, μελισσών, βασιλισσών και λιποταξία.
Πρέπει να είναι κλειστό αεροστεγώς το μελίσσι στην οροφή.
Γίνεται με ειδικές συσκευές (διανεμητές) σταδιακής απελευθέρωσης.
Την περίοδο που υπάρχει γόνος, έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

© LEONIDAS CHARISTOS

Νεκρά βαρρόα εντός των κλειστών κελιών γόνου μετά από εφαρμογή

Οι θερμοκρασίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 30°C.
Παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να μην έρθει σε επαφή το μυρμηκικό οξύ με τα χέρια μας γιατί θα μας δημιουργήσει έγκαυμα. Φυλάσσεται σε σκιερό μέρος και μακριά από παιδιά.
Να αποφεύγουμε τη χρήση του μυρμηκικού οξέος όταν η θερμοκρασία την Άνοιξη κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι κάτω από 15 βαθμούς κελσίου.
Χρήση προστατευτικών γυαλιών και μάσκα φίλτρου, κατάλληλη για ατμούς, γάντια ανθεκτικά στα χημικά.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
20
2