34. Karantæneområde ved ondartet bipest

Exchange
denmark
4
0
34. Karantæneområde ved ondartet bipest


Ved ondartet bipest tilfælde, overtager de offentlige sygdomsinspektører. De er deres opgave at gennemføre bekæmpelse og kontrollere andre bigårde inden for karantæne området. Det er dog en god skik at man som biavler også orientere nabobigårde om hvad der er sket. Det giver god opbakning og forståelse.

Bekæmpelse af ondartet Bipest er i Danmark underlagt offentlig bekæmpelse. Dette gøres for at forebygge spredning af bisygdomme. Der er derfor anmeldelsespligt ved mistanke om ondartet bipest. Der findes et biinspektørsystem, og disse inspektører skal ved mistanke om sygdomme overtage bekæmpelsen. Du vil altid kunne finde en opdateret inspektørliste på det Central Bigårdsregister (https://cbr.lbst.dk). I Danmark er det besluttet, at bekæmpelsen af ondartet bipest sker ved at alle smittede familier aflives og destrueres. Dette arbejde udføres af biinspektøren. Der er mulighed for at få en mindre økonomisk kompensation for det mistede antal bifamilier. Biinspektøren vil også instruere om hvordan materiellet skal rengøres og desinficeres. Rengøring af materiellet kan gøres på flere måder: Flambering af bikasserne, grundig vask med kaustisk soda eller klorin. Herudover vil biinspektøren undersøge samtlige bi gårde tilhørende den ramte biavler. Desuden vil bigårde indenfor 2 km af den ramte bigård blive undersøgt.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
4
0