36. Destruktion af ondartet bipest familier

Exchange
denmark
11
0
36. Destruktion af ondartet bipest familier


Ifølge lov om biavl, skal alle bifamilier det udviser kliniske symtomer på ondartet bipest aflives. Dette arbejde forstår den lokale bisygdomsinspektør. Alle rammer skal omsmeltes sammen med rammer på et evt. lager. Bifamilerne lukkes og aflives normalt med en kop renset bensin. Det døde bier og rammer brændes.

Hvordan aflives en bifamilie?
Der kan være mange grunde til at aflive en bifamilie. Det vil især være hvis den bifamilie er syg og kan være potentiel smittebærer i forhold til andre bifamilier.
Vi har sakset fra Instruks for biinspektørens arbejde Juni 2013 – som er udgivet af Offentlig bisygdomsbekæmpelse.
Der står: “Aflivning af angrebne bifamilier Bifamilierne aflives tidligt om morgenen, sent om aftenen eller på andre tidspunkter, hvor bierne ikke flyver. Bierne slås ihjel med benzin. Først tætnes flyvespalten. Derefter hældes 2-3 dl renset benzin ned i familien, og stadet lukkes igen.”


Ved at surfe på nettet har vi fundet følgende metoder:

CO2 Metoden
• Placering: Flyt bikuben til et afsides sted for at minimere risikoen for andre bier og dyr.
• CO2 Gas: Brug en CO2 gasbeholder. Bierne bliver hurtigt bedøvet og derefter dør de uden smerte.
• Procedure: Påfør CO2 gassen langsomt ind i bikuben. Dette kan tage et par minutter, og bierne vil langsomt blive bedøvet og derefter dø.

Frysemetoden
• Frysning: En anden human metode er at placere hele bikuben eller rammerne i en stor fryser. Bierne vil hurtigt blive bedøvet af kulden og derefter dø. Dette kan dog være upraktisk for større bifamilier.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0