37. Etabler en “desinfektion enhed” i dit lokale område

Exchange
denmark
3
0
37. Etabler en “desinfektion enhed” i dit lokale område


Efter tysk mønster kunne man i lokale foreninger etablere en disinfketions enhed. I tyskland findes sådanne etableret på lukkede trailere som så køre fra tilfælde til tilfælde. I Danmark foreslåes det at lave en aftale med det lokale vokssmelteri. Aftalen bliver således at voksen smeltes om sammen dag som den indleveres i bitætte poser.

Dette passer ikke på dansk biavlslovgivning og tradition. Derfor skrives der ikke yderligere.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0