Aangeven van Amerikaans Vuilbroed bij de imkers in de buurt, imkersvereniging en autoriteiten

Exchange
belgium
0
0
Aangeven van Amerikaans Vuilbroed bij de imkers in de buurt, imkersvereniging en autoriteiten


Als je Amerikaans Vuilbroed waarneemt, moet je dit aangeven aan de Lokale Controle-Eenheid van het FAVV om de gecoördineerde bestrijding te starten.

Als je na het waarnemen van symptomen van Amerikaans Vuilbroed je Lokale Controle-Eenheid hebt gecontacteerd, een staal onderzocht is en het resultaat positief blijkt te zijn, stelt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in samenwerking met je burgemeester een schutkring of beschermingsgebied van een straal van 3km in rond de besmette volken. Andere imkers met volken binnen deze straal worden normaal gezien door het FAVV op de hoogte gebracht. Het is dan verboden bijen en imkermateriaal binnen het beschermingsgebied te vervoeren en alle andere volken worden onderzocht door de dierenarts en assistent voor de bijenteelt om eventuele besmettingen te kunnen opsporen. Verklein in de tussentijd de vlieggaten van jouw bijenkasten, opdat er maar een bij door kan, om verdere verspreiding te voorkomen. Imkers die bijenkasten seizoensgebonden binnen de schutkring hebben staan, mogen de kasten terugvoeren naar hun oorspronkelijke locatie binnen de 48 uur na een negatief onderzoeksresultaat. Ingestelde schutkringen en het opheffen ervan worden kenbaar gemaakt op de website van het FAVV (zie ook deze kaart met actuele schutkringen voor zowel Amerikaans als Europees Vuilbroed). Na het saneren of de desinfectie wordt opnieuw een staal genomen van de bijenkasten en geanalyseerd. Als de besmetting kon worden ingedijkt en er geen gevaar meer is voor verdere verspreiding van de ziekte, wordt de ingestelde schutkring na een maand terug vrijgegeven. Uiteraard kun je zelf ook pro-actief de imkers in jouw buurt en jouw vereniging op de hoogte stellen opdat zij al voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Door zelf het nieuws bij jouw vereniging en de imkerkoepels (zoals KonVIB en VBI) te volgen, zul je op de hoogte blijven van de algemene situatie van Amerikaans vuilbroed in België.

Referenties:

Bijenziektes | Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (favv-afsca.be)

Honeybee Valley | Aangifteplichtige bijenziekten

Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Does the description correspond to the practice applied in your country?
0
0