Åtgärder i symptomfria bisamhällen i bigård där det finns utbrott av amerikansk yngelröta i ett eller flera bisamhällen

Exchange
sweden
11
0
Åtgärder i symptomfria bisamhällen i bigård där det finns utbrott av amerikansk yngelröta i ett eller flera bisamhällen


I biodlingen sprids amerikansk yngelröta fram för allt genom biodlarens försorg. Tvärt emot den gängse bilden av amerikansk yngelröta bland biodlarna, är det inte en särskilt smittsam sjukdom. Därmed inte […]

© Lotta Fabricius Kristiansen

I biodlingen sprids amerikansk yngelröta fram för allt genom biodlarens försorg. Tvärt emot den gängse bilden av amerikansk yngelröta bland biodlarna, är det inte en särskilt smittsam sjukdom. Därmed inte sagt att det är en sjukdom som inte är allvarlig för biodlingen. Får den ordentligt fäste är det en av de mest svårbekämpade sjukdomarna över huvud taget, på grund av de långlivade sporerna. Att sjukdomen inte är särskilt smittsam visas genom att om man fodrar bisamhällen med honung som förorenats med sporer behövs det stora mängder för att orsaka sjukdomsutbrott. Bisamhällen med kliniska symptom på sjukdom som ställs i en bigård utan påvisbar sjukdom ger överföring av påvisbar smitta mellan samhällen om man undersöker vuxna bin. Flyttas det kliniskt sjuka samhället snart bort, försvinner påvisbara spormängder i bigårdens andra samhällen. Försök visar att felflygning ibland kan överföra smitta som orsakar kliniskt påvisbar sjukdom i friska samhällen om man ställer flustren intill varandra, men allmänt verkar felflygning inte vara en viktig spridningsväg för amerikansk yngelröta vid måttliga angrepp. Röveri av sjuka samhällen sprider effektivt amerikansk yngelröta mellan samhällen. Skattlådor från sjuka samhällen som slungas och sätts på andra samhällen sprider också smittan effektivt. I bigårdar som drabbats av amerikansk yngelröta minskar risken väsentligt för återfall om de kvarvarande bisamhällena ( det vill säga bisamhällen utan kliniska symptom) skakas över och invintras på mellanväggar och om allt utbyggt vax smälts ner.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0