Avlivning och förintande av bisamhällen med kliniska symptom eller hela bigården där utbrott finns

Exchange
sweden
11
0
Avlivning och förintande av bisamhällen med kliniska symptom eller hela bigården där utbrott finns


Kontroll inklusive bekämpning av amerikansk yngelröta är reglerad i lagstiftning och ska ske under ledning av bitillsynsman. Påvisas amerikansk yngelröta i ett bisamhälle beslutar tillsynsmannen att bisamhället ska avlivas och […]

© Lotta Fabricius Kristiansen

Kontroll inklusive bekämpning av amerikansk yngelröta är reglerad i lagstiftning och ska ske under ledning av bitillsynsman. Påvisas amerikansk yngelröta i ett bisamhälle beslutar tillsynsmannen att bisamhället ska avlivas och destrueras – förintas. Även bibostaden ska destrueras. Tillsynsmannen kan också besluta om andra åtgärder som bedöms nödvändiga för att bekämpa amerikansk yngelröta. 

Detta betyder att alla bisamhällen som har symptom på amerikansk yngelröta måste förintas. Bina från sjuka bisamhällen får absolut inte sparas för att sättas på nya ramar i en rengjord kupa. Det är inte heller tillåtet att använda antibiotika. Observera att en synligt sjuk larv räcker för att bisamhället ska förklaras som sjukt enligt lagen.

Detta betyder att alla bisamhällen som har symptom på amerikansk yngelröta måste förintas. Bina från sjuka bisamhällen får absolut inte sparas för att sättas på nya ramar i en rengjord kupa. Det är inte heller tillåtet att använda antibiotika. Observera att en synligt sjuk larv räcker för att bisamhället ska förklaras som sjukt enligt lagen.

När amerikansk yngelröta har konstaterats i en bigård ska undersökning avseende amerikansk yngelröta utföras i alla bigårdar som ligger inom tre kilometers avstånd från den drabbade bigården och även i bigårdar som har varit i kontakt med den drabbade bigården. När bitillsynsmännen utreder eventuell smittspridning kan de ta prov på vuxna bin istället för att undersöka bisamhällena okulärt. Det gör utredningen effektivare. 

När bina har slutat flyga på kvällen stängs de in och bisamhället avlivas med bensin. Om kupan är i oisolerat trä förintas sedan alla bin, alla vaxkakor, täckbrädor och ev. lösbotten genom eldning. Eldningen ska ske i en minst 50 cm djup grop eller, om detta är omöjligt, i ett tomt oljefat eller liknande. När allt brunnit ned till aska grävs askan ned eller förs bort på annat sätt så bin inte kan komma åt den. 

Om det är eldningsförbud, t.ex. under torra somrar, kan de sjuka bisamhällena inte brännas på plats. En lösning kan i så fall vara att förpacka allt som ska förintas i bitätt emballage och sedan transportera det till kommunens förbrännings-anstalt. Då finns det regler om animaliska biprodukter som måste följas. Länsstyrelsen kan ge mer information.  Motsvarande situation kan uppstå om kupan är isolerad eller tillverkad i t.ex. frigolitmaterial.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0