Bedömning av varroaangreppsgraden under biodlingssäsongen

Best practice
sweden
40
1
Bedömning av varroaangreppsgraden under biodlingssäsongen


Det är viktigt att avgöra angreppsgraden av varroakvalster i bisamhället. Enklast är att göra det med nedfallskontroll. Detta kan ske både under vintern och under sommaren. För att få en […]

© Lotta Fabricius Kristiansen

Det är viktigt att avgöra angreppsgraden av varroakvalster i bisamhället. Enklast är att göra det med nedfallskontroll. Detta kan ske både under vintern och under sommaren. För att få en uppfattning om angreppsgraden i god tid, för att få friska vinterbin, görs en nedfallskontroll i slutet av juni /början av juli. Skjut in ett varroagaller i botten av kupan och låte den ligga inne under 10 dagar, beräkna sedan ett genomsnitt för nedfallet per dag. Vissa bottnar har plats för provtagning så att man slipper lyfta av lådorna för att kunna kontrollera nedfallsbrickan. Det kan vara värt att investera i en sådan botten. En målsättning är att det i invintrade samhällen inte finns fler än hundra kvalster efter sista behandlingen.

© Lotta Fabricius Kristiansen

Du kan även uppskatta mängden kvalster med hjälp av florsocker.

Ta ut ett prov om ca 300 bin (1,5 dl) och fyll i en burk som kan förses med nätlock. Sätt på nätlocket. Fyll på 4-5 msk (ca 35 g) torrt florsocker och skaka så att sockret fördelas på alla bina. Ställ burken i skugga 3-5 minuter. Vänd burken över ett ark vitt papper placerat på en bricka eller i en balja och skaka grundligt under cirka 1 minut. Genom att spraya vatten på florsockret med en blomspruta ”smälter” florsockret och kvalstren kan därefter lätt räknas. Pappret kan sedan vikas ihop och bytas ut mot ett nytt (undersökningen blir således mindre kladdig att hålla på med). Bina kan efter undersökningen skakas tillbaka i samhället. Beräkna antal kvalster per 100 bin genom att dela antalet med 3 (om det var ca 300 bin i provet). 

Does the description correspond to the practice applied in your country?
40
1