Borttagning av drönaryngel

Best practice
sweden
23
3
Borttagning av drönaryngel


Genom att tidigt på våren hänga in en tom ram i utkanten av yngelklotet stimuleras bisamhället att bygga ut denna med drönarvax. Detta driver på en överproduktion av drönare. Eftersom […]

Genom att tidigt på våren hänga in en tom ram i utkanten av yngelklotet stimuleras bisamhället att bygga ut denna med drönarvax. Detta driver på en överproduktion av drönare. Eftersom varroakvalstret föredrar att föröka sig hos drönaryngel lockas kvalstren dit. Innan det är dags för drönarna att krypa ut tas ramen bort och ynglet skärs ut. På så sätt tas de varroakvalster som finns hos ynglet bort mekaniskt. Ta död på kvalster och yngel genom att frysa drönarvaxet. Du kan använda hel- halv- eller tredelad ram. Har du en helram ska denna skäras bort var tjugonde dag, en halvram skärs ena delen bort var tionde dag och i en tredelad skär du ut en del var sjunde dag. Drönaryngelborttagning fungerar fram till midsommar, sedan är binas benägenhet att bygga drönarvax lägre.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
23
3