Brug af myresyre

Best practice
denmark
13
0
Brug af myresyre


Myresyre er det eneste middel som dræber mider bag celleforseglingen og kan derfor anvendes lige efter honninghøsten.

Myresyredampe dræber varroamider både på bierne og bag celleforseglingen. Myresyre er i dag det eneste middel, som slår mider ihjel bag celleforseglingen. Myresyredampe er tungere end luft og biernes ventilation fordeler myresyren rundt i bistadet. Myresyres effekt kan være så god som op til 95%, men effekten kan svinge afhængigt af temperatur og luftfugtighed.

Myresyrebehandlingen påbegyndes efter at den sidste honning er taget fra, og bifamilien har foder nok til behandlingsperioden. Udendørstemperaturen ved en behandling bør ligge mellem 12-25 grader. Dette er den optimale temperatur for en behandling. I nogle tilfælde kan man være nødt til at behandle i perioder hvor maksimumstemperaturen er højere. Her bør man behandle på tidspunkter af dagen hvor temperaturen er lavere.

Man bør tilstræbe, at der kun er ventilation gennem flyvesprækken. Helt åbne trådbunde dækkes af.

Myresyrebehandling kan foretages enten ved fire gange behandling med fri myresyre eller anvendelse af forskellige typer af fordampere, såsom Krämerplade, Nassenheiderfordamper eller apideafordamper. Her beskrives brugen af Krämerpladen.

Krämerpladen skal placeres i et fordampningsrum, som dækker bærelisternes areal. Fordampningsrummet kan laves af en ramme, som er 6-8 cm høj. Krämerpladen placeres på to lister (ca. 2 cm høje) ovenpå bærelisterne. Fordampningsrummet gør, at myresyren kan fordeles mere ensartet ned i tavlegaderne. Herpå kan man lægge låg eller dækmaterialet. Foderkasser, som vendes på hovedet, fungerer fint som fordampningsrum.

Der laves fordampningshuller i krämerpladen på 4 cm2 pr. ramme. Det betyder, at der ved 10 rammer skal åbnes et areal på 40 cm2, som fordeles på begge sider af pladen. Altså 20 cm2 på hver side.

Tilsæt altid en kølig krämerplade. Det giver en langsommere startfordampning. På varme dage anbefales det at tilsætte krämerpladen om aftenen. Ved høje udendørstemperaturer kan man reducere åbningens størrelse eller antallet af huller med op til 25%.

behandling. Hvis den har mistet mere end 100 gram myresyre skal den genoplades med myresyre.

Bifamilien fodres færdig.

Myresyre er ætsende, hvorfor der skal anvendes beskyttelsesudstyr, syrefaste gummihandsker og briller.
Myresyrebehandling kan i sjældne tilfælde medføre tab af dronninger. Derfor er det en god ide at vente med at foretage sine dronningeskift til efter afsluttet myresyrebehandling. Oftest ser man, at det er de gamle dronninger (over to år), som lider skade. Den ældste yngel i en bifamilie kan lide skade ved myresyrebehandlingen, men tabet er normalt ikke i en størrelsesorden, som har nogen betydning for bifamilien.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
13
0