Brug af oxalsyre

Exchange
denmark
1
0
Brug af oxalsyre
Item
Apiary, Colony, Nucleus
EU climatic area
Temperate
Colony status
Stable colony, Wintering preparation
Production line
All
Evaluation
15 Detail

Oxalsyredrypning er en uhyre effektiv metode, som er billig og nem at anvende. Oxalsyredrypning om vinteren er den vigtigste bekæmpelsesmetode

Gummihandsker
50 ml doseringssprøjte
Oxalsyre-di-hydrat
Sikker beholder til opbevaring af blanding
Vand (kalkfri)
Ansigtsmaske

Oxalsyredrypning virker ikke bag den forseglede yngel, hvorfor behandlingen skal foretages i perioder med så lidt yngel som muligt. Det kan være i den yngelfrie periode i december. Alternativt kan man skabe yngelfrie bifamilier ved aflæggerproduktion, dronningeindespærring eller yngelfratagning

Der anvendes en opløsning af 3,2% oxalsyre-di-hydrat i vand med sukker. Se oxalsyreregnemaskine.

Oxalsyreblandingen skal være lunken. Der anvendes en 50 ml doseringssprøjte. Der dryppes 3-3,5 ml pr. tavlegade med bier. Det giver ca. 35 ml pr. bifamilie.

Det er vigtigt at drypningen sker direkte på bierne og ikke blot på bærelisten, hvor bierne vil lade det ligge.

Behandler man om sommeren skal man være opmærksom på, at bierne sidder mere spredt end om vinteren. Derfor kan det være nødvendigt at bruge lidt mere oxalsyreblanding, op til 5 ml pr. tavlegade.

Til varroabekæmpelse bruges oxalsyre i en meget svag opløsning (3,2%). Denne opløsning er kun meget svagt ætsende. Dog skal man være yderst påpasselig ved kontakt med huden, da oxalsyren kan optages igennem huden. Oxalsyren kan også skade ved at blive optaget gennem åndedrættet eller ved indtagelse. Derfor frarådes det at foretage oxalsyresprøjtning med en blomsterforstøver.
Ved behandling skal der anvendes syrefaste gummihandsker, mens der ved fremstillingen af opløsningen skal anvendes handsker, briller og åndedrætsværn (P2 støvmaske).
Blandinger med oxalsyre og sukker danner HMF over tid. HMF er giftigt for bier, derfor må blandingen helst være frisk når den anvendes.

Rate this practice!
1
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip