Dezinfekcia horľavých včelárskych zariadení (napr. drevené úle alebo plemenáčiky, dná, rámiky, plásty, sterilizácia vosku atď.)

Exchange
slovakia
2
0
Dezinfekcia horľavých včelárskych zariadení (napr. drevené úle alebo plemenáčiky, dná, rámiky, plásty, sterilizácia vosku atď.)


Dezinfekcia včelárskych zariadení podlieha eradikačnému programu, ktorý upravuje spôsob, ktorým sa daná dezinfekcia vykonáva.

Podľa “Národného programu eradikácie moru a hniloby včelieho plodu” v ohnisku moru včelieho plodu sa po vykonaní likvidácie všetkých pozitívnych včelstiev vo včelnici, v ktorej bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca Paenibacillus larvae, vykoná aj likvidácia všetkého spáliteľného materiálu v ohnisku choroby spálením. Dezinfekcia včelárskych zariadení pochádzajúca od negatívnych včelstiev na MVP sa odporúča voliť podľa odolnosti mikroorganizmu. Základnými princípmi dezinfekcie sú pôsobenie vysokej teploty, tlaku, rôznych druhov žiarenia a niektorých chemických látok, najmä tých, ktoré sú silne oxidačné alebo redukčné. Najopatrnejší musíme byť pri výbere prostriedkov a metód pri sporulujúcich baciloch (napríklad pri pôvodcovi MVP), pretože patria medzi najodolnejšie mikroorganizmy a preto sa ťažko dezinfikujú. Vo včelárskej praxi sa najviac osvedčila kombinácia chemického pôsobenia a tepla.

© LEONIDAS CHARISTOS
© Marek Ratvaj

Predmety z dreveného materiálu je možné preventívne ošetriť horúcim parafínom. Požadovaná teplota parafínu je 150 °C a čas pôsobenia tepla je najmenej 5 minút od okamihu, keď bublinky vodnej pary prestanú stúpať z ponoreného dreva. Expozícia pri nízkej teplote je neúčinná.

Z hotových voľno dostupných prípravkov je vhodné napríklad Savo, kde účinnou látkou je chlórnan sodný, ktorý vo vode uvoľňuje aktívny kyslík. Jeho účinok je možné posilniť v kombinácií s lúhom (5% lúhu a 0,5% chlórnanu sodného). Ďalším prípravkom je Bee-Safe, ktorý patrí medzi jodofory, v ktorých je dvojmocný jód viazaný na organické nosiče. Jeho výhodou je vysoká účinnosti a zároveň neškodí včelám, ľuďom ale ani životnému prostrediu.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
2
0