Dezinfekcia včelnice po zistení moru včelieho plodu

Exchange
slovakia
3
0
Dezinfekcia včelnice po zistení moru včelieho plodu


Dezinfekcia včelnice je regulovaná súčasne platnou legislatívou.

© LEONIDAS CHARISTOS

Ak sú v ohnisku zlikvidované všetky včelstvá a spáliteľný materiál, v ochrannom pásme sú vykonané klinické prehliadky s negatívnym výsledkom po uplynutí pozorovacej doby 3 mesiace a v ohnisku vykonaná záverečná dezinfekcia.

Vykoná sa dezinfekcia pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných a zdravých včelstiev, dezinfekciu stabilných včelínov, kočovných vozov, napájadiel a všetkého kovového materiálu. Kovové príslušenstvo sa najskôr mechanicky očistí a následne sa opáli plameňom. Po preoraní sa na dezinfekciu pôdy použije 10 – 20 % roztok haseného vápna alebo vápenného mlieka v množstve 10 l/m². Stabilné včelíny a kočovné vozy sa najskôr mechanicky očistia a potom dezinfikujú 5 % horúcim roztokom hydroxidu sodného alebo draselného (prípadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka (napr. Persteril) alebo prípravkom na báze aktívneho chlóru (napr. Savo) za účasti asistenta úradného veterinárneho lekára.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0