Dezinfekcija zapaljive pčelarske opreme (npr. drveni djelovi košnica, saće) Sterilizacija voska

Exchange
croatia
23
0
Dezinfekcija zapaljive pčelarske opreme (npr. drveni djelovi košnica, saće) Sterilizacija voska


Nakon provedene sanacije američke gnjiloće na pčelinjaku potrebno je napraviti završnu dezinfekciju opreme, pribora i alata. Dezinfekcija drvenih dijelova košnica uobičajeno se nakon dobrog mehaničkog čiščenja u vidu struganja naslaga […]

Nakon provedene sanacije američke gnjiloće na pčelinjaku potrebno je napraviti završnu dezinfekciju opreme, pribora i alata. Dezinfekcija drvenih dijelova košnica uobičajeno se nakon dobrog mehaničkog čiščenja u vidu struganja naslaga voska i propolisa radi višestrukim opaljivanjem plamenom.

© IVANA TLAK GAJGER

Drveni okviri nakon mehaničkog čišćenja povezuju se u “buntove” te se kuhaju u vodenoj otopini kaustične sode – natrijevog hidroksida (preventivno 1,5 – 2%, nakon sanacije bolesti 5 – 7%).

Nakon kuhanja se ispiru vodom pod pritiskom i slažu u tornjeve da se osuše na zraku. Potom ih se može ponovno koristiti u košnicama.

© IVANA TLAK GAJGER
© IVANA TLAK GAJGER

Pri preradi voska osim faze zagrijavanja i homogenizacije nužno je provesti i sterilizaciju kako bi spriječili moguće širenje sporogene bakterije uzročnika američke gnjiloće Paenibacillus larvae. Naime, potrebno je otopljeni vosak zagrijavati na prosječno 125 °C (121 – 140 °C) tijekom najmanje 30 minuta i pod pritiskom od 1400 hPa za sigurno uništavanje spora kao najotpornijeg oblika moguće prisutnih patogenih mikroorganizama.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
23
0