Dezynfekcja łatwopalnego sprzętu pszczelarskiego (np. drewnianych uli lub uli odkładowych, desek, ramek, plastrów, sterylizacja wosku itp.)

Exchange
poland
0
0
Dezynfekcja łatwopalnego sprzętu pszczelarskiego (np. drewnianych uli lub uli odkładowych, desek, ramek, plastrów, sterylizacja wosku itp.)


Szczególnie wiosną i jesienią często zdarza się, że rodziny pszczele cierpią na poważne choroby, co powoduje konieczność ich likwidacji. W żadnym wypadku nie należy ponownie wykorzystywać plastrów lub uli z […]

Szczególnie wiosną i jesienią często zdarza się, że rodziny pszczele cierpią na poważne choroby, co powoduje konieczność ich likwidacji. W żadnym wypadku nie należy ponownie wykorzystywać plastrów lub uli z takich rodzin bez ich uprzedniego dokładnego oczyszczenia i dezynfekcji. Użycie zanieczyszczonych ramek lub uli może niepotrzebnie zagrozić zdrowym rodzinom pszczelim i potencjalnie wywołać w nich chorobę.

Sprzęt i narzędzia, których nie można odkazić termicznie, należy dezynfekować (po uprzednim oskrobaniu z wosku i propolisu) chemicznie, za pomocą co najmniej 1% roztworu podchlorynu sodowego. Ma on działać na dezynfekowany przedmiot co najmniej 20 minut. Następnie należy obficie spłukać go wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Kolejną opcją jest zanurzanie sprzętu drewnianego w płynnym wosku parafinowym podgrzanym do 160 st. Celsjusza na co najmniej 10 minut. Mrożenie i poddawanie sprzętu, narzędzi czy wosku promieniowaniu UV nie jest skuteczne w przypadku przetrwalników zgnilca amerykańskiego!

Sterylizację wosku przeprowadza się przez 30 minut w temperaturze 121°C, w ciśnieniu 0,1 MPa (w autoklawie). Teren przed skażonymi ulami odkaża się przez posypanie lub polanie produktem biobójczym zawierającym podchloryn sodu, jako substancję czynną, a następnie przekopanie na głębokość 30 cm. Ręce oraz ubrania ochronne osób mających kontakt ze chorymi rodzinami myje się w produkcie biobójczym zawierającym podchloryn sodu.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
0
0