Een desinfectie-eenheid vormen in de lokale gemeenschap

Exchange
belgium
0
0
Een desinfectie-eenheid vormen in de lokale gemeenschap


Al het imkermateriaal van de imkers binnen een schutkring ontsmetten kan efficiënter gebeuren indien de krachten gebundeld worden om een desinfectielijn op te zetten waar iedereen een bepaalde taak heeft (zoals bij bandwerk).

Vervoersmiddelen
Verpakkingsmateriaal voor kastonderdelen
Wegwerpbeschermkledij
Ketels of tonnen
Gasbrander of natronloog (NaOH)
0,5% hypochlorietoplossing
© Kamiar Torabi

Na het opruimen of het saneren (kunstzwermmethode) van bijenvolken, blijf je met een enorme taak achter om jouw bijenstand opnieuw veilig voor bijen te maken en ervoor te zorgen dat een mogelijke herbesmetting uitblijft, door zoveel mogelijk materiaal de ontsmetten. Tracht hiervoor hulp van collega-imkers in te roepen, aangezien het over een tijdrovende klus gaat. Bij een uitbraak van Amerikaans vuilbroed is de kans reëel dat meerdere imkerijen getroffen zijn. De bundeling van de krachten kan het getroffen leed mogelijk deels verzachten. Er dient een desinfectielijn opgezet te worden. Hiervoor is allerlei materiaal nodig, zoals ketels, hogedrukreinigers, beschermkledij en 0,5% hypochlorietoplossing. Lees “Desinfectie van de bijenstand na sanering van Amerikaans Vuilbroed” voor een beschrijving van de nodige reiniging en desinfectie. Schenk de nodige aandacht aan het transport van het gecontamineerde materiaal van de besmettingshaard naar de saneringsplaats. Denk eraan dat alles binnen de schutkring dient te gebeuren. Materiaal van verschillende imkers mag niet in direct contact komen met elkaar. Voorzie ook het nodige verpakkingsmateriaal, handschoenen en beschermkledij. Deze zijn te vernietigen na gebruik.

Referentie:

Honeybee Valley | Aangifteplichtige bijenziekten

Does the description correspond to the practice applied in your country?
0
0