Gebruik van oxaalzuur

Exchange
belgium
23
1
Gebruik van oxaalzuur
Item
Colony, Nucleus
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
12 Detail

Oxaalzuur is alleen werkzaam op bijen en niet in het broed.

Injectiespuit (voor bedruppelen bij winterbehandeling) of plantenspray (voor vernevelen bij zomerbehandeling)
Oxaalzuuroplossing (Oxuvar, Oxybee of VarroMed)

Oxaalzuur is alleen werkzaam tegen varroamijten op bijen en niet in het broed. Dit betekent dat het toedienen van oxaalzuur steeds op broedloze volken dient te gebeuren. Eenzelfde generatie bijen wordt beter niet meer dan 1 keer aan oxaalzuur blootgesteld. Meerdere keren na elkaar de behandeling herhalen is dus sterk af te raden.

Tijdens de wintermaanden wordt oxaalzuur bedruppeld op de bijen.

1

De bijen dienen 1 keer behandeld te worden wanneer zij in tros zitten. De buitentemperatuur dient tussen -5°C en 5°C te zijn.

2

Bereid de oxaalzuuroplossing volgens de handleiding van het diergeneesmiddel (Oxuvar, Oxybee of VarroMed). Maak de oxaalzuuroplossing handwarm voor het toedienen. De licht opgewarmde oplossing bezorgt de bijen geen koude douche. Herhaaldelijk opwarmen van de oplossing is echter uit den boze! Als afbraakproduct van koolhydraten wordt er hydroxymethylfurfural (HMF) gevormd, wat schadelijk is voor de bijen.

3

Tel het aantal straten bezet met bijen. Druppel per straat 5 ml van de oxaalzuuroplossing op de bijen m.b.v. een injectiespuit of doseerbeker. Dien maximaal 50 ml oplossing toe per romp.

4

Bij een volk met broed in 2 rompen moeten ook de bezette straten in de andere romp bedruppeld worden.

Als zomerbehandeling dient oxaalzuur gesproeid te worden op de bijen.

1

Voer de behandeling uit van mei tot juli. Zorg ervoor dat geen gesloten broed in het volk aanwezig is! Het open broed mag ten vroegste 3 dagen na de behandeling gesloten worden. Voer de behandeling 1 keer uit. Herhaling van de behandeling is niet nodig als er geen gesloten broed aanwezig is. Idealiter voer je dit uit wanneer alle bijen in de kast zijn (‘s avonds, ‘s morgens of bij slecht weer).

2

Giet de handwarme oxaalzuuroplossing in een plantenspray om deze fijn te kunnen vernevelen.

3

Breng ongeveer 3 ml van de oplossing aan per bezette raamkant (simplex maat), rechtstreeks op de bijen.
Ga hierbij in één keer in een vloeiende beweging van de ene naar de andere kant van het raam met de plantenspuit. De bijen dienen allen geraakt en bedekt te worden, maar mogen niet doorweekt zijn met de oplossing. Op de besproeide bijen moeten kleine druppeltjes te zien zijn.

Sublimatie van oxaalzuur is in België niet toegelaten. De vergunde producten op basis van oxaalzuur zijn Oxuvar, Oxybee of VarroMed.
Zelfs bij lage concentraties is het werken met organische zuren gevaarlijk. Bij huidcontact ontstaan blaren, bij inademen komt schade aan luchtwegen en ogen voor. Draag altijd de voorgeschreven beschermende kledij, masker, veiligheidsbril en handschoenen!

Rate this practice!
23
1

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip