Hodnotenie stupňa zamorenia varroa počas včelárskej sezóny

Best practice
slovakia
11
0
Hodnotenie stupňa zamorenia varroa počas včelárskej sezóny


Monitorovanie populácie klieštika počas celého roka nám zabezpečí, že vieme, kedy je správny čas vykonať ošetrenie.

powdered sugar or a pressurized carbon dioxide bottle or counting pad

Monitorovanie klieštika Varroa destructor je potrebné vykonávať už počas jarného obdobia, potom hlavne v letnom období a následne začiatkom jesene v septembri a kde je teplejšie poprípade novembri. Včelstvám pred zazimovaním pridávame čistú podložku, aby sme poprípade vedeli monitorovať prirodzený spád klieštika alebo po zime aby sme videli ako včelstvo zimovalo (melivo s uhynutými včelami a klieštikmi).

A : Metóda pomocou použitia jemného práškového cukru
V letnom období je možné vykonávať monitoring výskytu klieštika V. destructor pomocou jemného práškového cukru a to tak, že sa odoberie cca 300 včiel a nasypeme ich do 100 ml nádoby (téglika) a uzavrieme perforovaným viečkom a pridáme 50 g jemného práškového cukru. Téglik uzavrieme plným viečkom a 1 minútu potriasame. Následne po odstránení plného viečka vysypeme práškový cukor aj s klieštikmi cez sito a spočítame hýbajúce sa klieštiky.

B : Metóda pomocou použitia CO2
Monitoring je možné previesť aj narkotizáciou včiel pomocou CO2. Dospieť k percentuálnemu výsledku napadnutia včelstva klieštikom sa dá aj jednoduchším spôsobom za použitia CO2 testeru. Rovnakým postupom, ako pri použití práškového cukru, ale uspaním včiel pomocou CO2. Podľa výsledkov tejto diagnostiky je potrebné postupovať v následnom ošetrení organickými kyselinami mravčou a šťaveľovou. Je dôležité dôsledné dodržiavanie návodu na použitie.

© Marek Ratvaj

Prepočet podľa metódy A a B:
12 (klieštikov) : 300 (veľkosť vzorky) = 0,04 (koeficient). Prenásobením číslom 100 môžeme povedať, že miera napadnutia včelstva je 4 %. Na 100 dospelých včiel pripadajú 4 klieštiky.

Metóda prirodzeného priemerného denného spádu klieštikov na dno úľa
Metóda funguje na základe sledovania prirodzeného spádu klieštika vo včelstve počas 7 až 10 dní. Výpočet poskytuje hrubý, ale postačujúci odhad celkovej populácie roztočov vo včelstve, ktorý
môžeme určiť prostredníctvom zaznamenávania prirodzeného denného spádu roztočov na monitorovaciu podložku. Prostredníctvom násobiteľa (faktora prepočtu) sa dá vypočítať celková populácia roztočov vo včelstve. Vysoký priemerný denný spád znamená, že včelstvo intenzívne ploduje a spadnuté klieštiky na podložke sú predovšetkým z buniek liahnucich sa mladých včiel.

Prepočet:

Priemerný denný spád: 60 klieštikov (počas 10 dní sledovania) delené 10 dní = 6 klieštikov denne.
Pre jar toto číslo vynásobíme 200 krát = 1200 klieštikov, pre leto vynásobíme 250 krát = 1500
klieštikov a na jeseň vynásobíme 300 krát = 1800 klieštikov.
Opatrnejší včelári používajú hodnotu násobiteľa 300 v období leta a násobiteľa 500 počas celého
obdobia zazimovania včiel.

Nevýhoda:
Táto metóda je časovo náročnejšia pre komerčné včelnice s veľkým počtom včelstiev na jednom mieste v porovnaní s inými monitorovacími metódami, pretože si vyžaduje najmenej dve návštevy včelnice a každého monitorovaného včelstva.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0