Identifikácia najvhodnejšieho momentu pre liečbu varroa podľa národných klimatických oblastí

Best practice
slovakia
12
0
Identifikácia najvhodnejšieho momentu pre liečbu varroa podľa národných klimatických oblastí


Každé ročné obdobie si vyžaduje špecifický prístup v liečbe klieštika s prihliadnutím na klimatické podmienky.

Včelár musí byť oboznámený so zdravotným stavom svojich včelstiev. Musí vedieť nakoľko má svoje včelstvá zamorené klieštikom Varroa destructor. Ak to neovláda, je vysoká pravdepodobnosť, že o svoje včelstvá príde. Najlepšie sa včelár orientuje podľa ročných podmienok s prihliadnutím na geografické podmienky a odporúčania výrobcu liekov. Všetky terapeutické zásahy musia byť vykonané presne podľa návodu výrobcu a na čo najväčšom území naraz, čím sa dosiahne požadovaný efekt a zabráni sa prípadnej reinvázii.

Autor: Marco Ruffelli
© Marco Pietropaoli

Jarné ošetrenie

Pri počiatočnom rozvíjaní plodového hniezda do plochy cca 15 dm2 zaviečkovaného plodu je možný náter viečok zaviečkovaného plodu prípravkom M1 AER. V apríli je možné použiť aj termické ošetrenie plodových rámikov včelstiev.

Jesenné a zimné ošetrenie

Jesenné ošetrenie včelstiev sa odporúča vykonať v októbri a začiatkom novembra fumigáciou krátkodobo pôsobiacimi liečivami na báze amitrazu. Lieky aplikovať, keď sú vo včelstvách len veľmi malé plochy zaviečkovaného plodu. Pri odpade 3 – 5 klieštikov po druhej fumigácii sa odporúča aplikovať buď tretiu fumigáciu, alebo v zimnom období, najvhodnejšie v polovici decembra pri teplotách +10 °C až – 5 °C, vykonať ošetrenie bezplodových včelstiev registrovaným liekom pre použitie u včiel na báze amitrazu alebo fluvalinátu vo forme aerosólu. Taktiež je možné pri teplote nad 0 °C použiť ošetrenie pokvapkaním kyselinou šťaveľovou v cukrovom roztoku do obsadených uličiek zimujúceho včelstva.

Letné ošetrenie

V prípade potreby sa na letné ošetrenie včelstiev po vytočení medu odporúča použiť prípravok na báze organických kyselín, kyseliny mravčej vo forme odparných doštičiek, alebo vo schválených prípravkoch na báze kyseliny šťaveľovej.

Po poslednom medobraní sa odporúča, aby základné včelárske organizácie zabezpečili spoločný dátum pre plošné ošetrenie včelstiev dlhodobo pôsobiacimi liečivami vo forme pásikov na báze fluvalinátu alebo flumethrinu v prípade:

– ak pri prehliadke včelstiev je diagnostikovaná vysoká invadovanosť včelstiev a trúdieho plodu, alebo

– ak na základe diagnostiky zamorenia, popísanej vyššie v kapitole „Diagnostika infestácie“, sa konštatuje potreba ošetrenia proti klieštiku.

Využiť môžeme aj termické ošetrenie včelstiev schválenými veterinárnymi technickými zariadeniami a pomôckami.

Ošetrenie liečivami na báze fluvalinátu a flumethrinu vo forme pásikov je možné vykonať až po poslednom vytočení medu, nakoľko v čase ošetrenia nesmie byť v úli med určený na ľudskú spotrebu. Ošetrenie liečivom na báze fluvalinátu vo forme pásikov sa môže vykonať iba raz za rok, vosk nesmie byť použitý na farmaceutické účely.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0