Identifikacija najboljšega časa za zatiranje varoj, glede na nacionalno podnebno območje

Best practice
slovenia
14
0
Identifikacija najboljšega časa za zatiranje varoj, glede na nacionalno podnebno območje


Metoda V Sloveniji obstajajo različne geografske regije, ki se razlikujejo glede na klimatsko-pašne razmere. Zato je potrebno na tej osnovi pravilno oceniti najboljši čas za zatiranje varoj. Ta je odvisen […]

Set za ugotavljanje napadenosti čebel z varojami.
Kataster čebeljih paš v Sloveniji.

Metoda

1

V Sloveniji obstajajo različne geografske regije, ki se razlikujejo glede na klimatsko-pašne razmere. Zato je potrebno na tej osnovi pravilno oceniti najboljši čas za zatiranje varoj. Ta je odvisen tudi od zaključka glavne paše, ki se od leta do leta razlikuje.

Pri tem si lahko pomagamo tudi s katastrom čebelje paše, ki nam nudi podatke o potencialnih pašah na določenem območju.

© Peter Kozmus


2

Natančno je tudi potrebno spremljati stopnjo napadenosti čebeljih družin z varojami.

© Peter Kozmus
3

Obvezno tretiranje čebeljih družin po točenju medu z glavne čebelje paše.

Priporočljiv je skupen dogovor na določenem območju o začetku in koncu zdravljenja na posameznem področju.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
14
0