Informowanie  sąsiadujących pszczelarzy/pasieki/pasieki wędrowne  o zlokalizowaniu AFB

Exchange
poland
0
0
Informowanie  sąsiadujących pszczelarzy/pasieki/pasieki wędrowne  o zlokalizowaniu AFB


Na mocy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z 2018 r. poz. 50, […]

Na mocy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z 2018 r. poz. 50, 650) zgnilec amerykański to nadal choroba podlegającą obowiązkowi zwalczania, aż do wejścia nowych przepisów. Oznacza to, że obowiązkiem pszczelarza jest zgłaszanie do organów Inspekcji Weterynaryjnej (lub lekarza weterynarii) każdego przypadku podejrzenia wystąpienia zgnilca amerykańskiego. Jeśli wystąpienie choroby zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza chorą pasiekę jako ognisko choroby, a wokół niej zakłada obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 6 km. Na granicach obszaru zapowietrzonego Powiatowy Lekarz Weterynarii może postawić tablice z informacją o obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim, które najczęściej stanowią informację dla pszczelarzy.

Do lekarza weterynarii należy określenie, którzy pszczelarze i pasieki mogą być potencjalnie dotknięci rozprzestrzenianiem się choroby. Obejmuje to sąsiednich pszczelarzy, którzy mieszkają w pobliżu rodziny dotkniętej AFB, a także pszczelarzy migrujących, którzy mogli mieć kontakt z tą rodziną w przeszłości.

Niestety, zagrożeni pszczelarze w strefie nie są automatycznie informowani natychmiast.

W obszarze zapowietrzonym Inspekcja Weterynaryjna dokonuje przeglądu wszystkich rodzin pszczelich, co automatycznie wiąże się z informacją dla pszczelarzy o wystąpieniu choroby w pobliżu. Ponadto informacje o ogniskach choroby i obszarach zapowietrzonych można uzyskać na stronach www Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

Z pszczelarzami będącymi właścicielami rodzin potencjalnie dotkniętych chorobą kontaktuje się ekspert ds. chorób pszczół, aby umówić się na inspekcję.

Wszystkie rodziny w strefie objętej ograniczeniami są sprawdzane pod kątem objawów klinicznych AFB. Może to oczywiście zająć trochę czasu w strefach, w których zarejestrowana jest duża liczba pasiek. 

Jednakże, zgodnie z prawem, żadne rodziny pszczele nie mogą zostać przemieszczane z i do ze obszaru zapowietrzonego, nie mogą być usunięte ze strefy zamkniętej lub wprowadzone do strefy bez zgody władz. Dlatego radzimy wszystkim pszczelarzom, aby przed podróżą ze swoimi rodzinami sprawdzili, czy ich pasieka znajduje się w strefie zamkniętej.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
0
0