Izrezovanje trotovske zalege

Best practice
slovenia
27
0
Izrezovanje trotovske zalege


Izrezovanje trotovske zalege je pomemben tehnološki ukrep za zmanjševanje napadenosti čebeljih družin z varojami. Postopek ni zahteven, od čebelarja pa zahteva dodatno delo in vestnost. V nadaljevanju je opisan postopek.

Nož za rezanje

Metoda

1

Izrezovanje trotovske zalege je pomemben tehnološki ukrep za zmanjševanje napadenosti čebeljih družin z varojami.

Postopek ni zahteven, od čebelarja pa zahteva dodatno delo in vestnost. V nadaljevanju je opisan postopek.

Vstavljanje praznega gradilnega okvira v čebeljo družino.

© Peter Kozmus
2

Preverjanje gradnje gradilnega sata.

© Peter Kozmus
3

Odvzem zgrajenega trotovskega okvira.

© Peter Kozmus
4

Izrezovanje zaležene trotovine.

© Peter Kozmus
5

Pregled napadenosti trotovske zalega z varojami.

© Peter Kozmus
© Peter Kozmus
5

Uničevanje varoj v sončnem talilniku.

© Peter Kozmus

Does the description correspond to the practice applied in your country?
27
0