Izrezovanje trotovske zalege

Exchange
slovenia
1
0
Izrezovanje trotovske zalege
Item
Apiary, Colony
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Growing colony, Stable colony
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
13 Detail

Izrezovanje trotovske zalege je pomemben tehnološki ukrep za zmanjševanje napadenosti čebeljih družin z varojami. Postopek ni zahteven, od čebelarja pa zahteva dodatno delo in vestnost. V nadaljevanju je opisan postopek.

Nož za rezanje

Metoda

1

Izrezovanje trotovske zalege je pomemben tehnološki ukrep za zmanjševanje napadenosti čebeljih družin z varojami.

Postopek ni zahteven, od čebelarja pa zahteva dodatno delo in vestnost. V nadaljevanju je opisan postopek.

Vstavljanje praznega gradilnega okvira v čebeljo družino.

2

Preverjanje gradnje gradilnega sata.

3

Odvzem zgrajenega trotovskega okvira.

4

Izrezovanje zaležene trotovine.

5

Pregled napadenosti trotovske zalega z varojami.

5

Uničevanje varoj v sončnem talilniku.

Rate this practice!
1
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip