Likvidácia pozitívnych včelstiev alebo celého včelína postihnutých MVP

Exchange
slovakia
3
0
Likvidácia pozitívnych včelstiev alebo celého včelína postihnutých MVP


V prípade potvrdenia nákazy je treba postupovať podľa aktuálne platnej legislatívy.

V prípade potvrdenia prítomnosti MVP sa:

– vymedzí ohnisko choroby (stanovište včelstiev) a ochranné pásmo v okruhu najmenej 3 km,

– zakáže sa presun včelstiev (aj odložencov, zmetencov a odložencov), matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma,

– vykoná sa likvidácia všetkých klinicky pozitívnych včelstiev vo včelnici, v ktorej bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca MVP Paenibacillus larvae a likvidácia spáliteľného materiálu v ohnisku choroby, a o ozdravení ostatných včelstiev (aj odložencov a zmetencov) v ohnisku choroby,

– likvidácia pozitívnych včelstiev sa vykoná komisionálne na včelnici vysírením a následným spálením a likvidáciu všetkého spáliteľného materiálu za účasti úradného veterinárneho lekára,

– súbežne sa nariadi sprísnený hygienický režim zdravých včelstiev a sprísnený veterinárny dozor v ohnisku choroby.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0