Manažment včelstiev bez klinických príznakov v prípade, keď sa zistili prípady MVP na včelíne v iných úľoch toho istého včelára

Exchange
slovakia
3
0
Manažment včelstiev bez klinických príznakov v prípade, keď sa zistili prípady MVP na včelíne v iných úľoch toho istého včelára


To, že nevidíme klinické príznaky nezaručuje, že iné úle na včelnici nie sú postihnuté MVP.

Opatrenia pri potvrdení MVP:

– negatívne včelstvá sa osadia na medzistienky do čistých vydezinfikovaných úľov obdobným spôsobom ako pri tvorbe zmetencov. Ak prázdne úle nie sú k dispozícii, zmetenec sa dočasne umiestni do náhradného úľa alebo medníka a po dezinfekcii plodiska sa vráti späť. Následne sa dezinfikuje aj medník. Výstavbu diela je potrebné podporovať podnecovacím kŕmením,

– včelstvá slabé, ktoré obsadzujú štyri a menej plástov sa likvidujú,

– vosk z voštín ostatných plástov plodiska a prázdnych plástov medníka je po pretavení určený len na technické účely,

– opakované vyšetrenie včelstiev v ohnisku a ochrannom pásme po uplynutí pozorovacej doby, v prípade pozitívneho klinického nálezu sa odoberie vzorka plodového plástu a zašle sa na laboratórne vyšetrenie.

© LEONIDAS CHARISTOS

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0