Nujni ukrepi pri čebeljih družinah, ki so bile na stojišču ob družinah z odkrito ameriško gnilobo

Exchange
slovenia
15
0
Nujni ukrepi pri čebeljih družinah, ki so bile na stojišču ob družinah z odkrito ameriško gnilobo


Po uradni potrditvi bolezni veterinar NVI (Nacionalnega veterinarskega inštituta) poda pisni predlog o načinu sanacije uradnemu veterinarju.

1

Ukrepi ob sumu in ob potrjeni bolezni so nujni za hitro odkrivanje bolezni in izvajanje ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja bolezni.

Huda gniloba čebelje zalege je uradno potrjena v čebelnjaku, ko so ugotovljeni klinični znaki bolezni in so laboratorijski rezultati spremenjene zalege ali drugega ustreznega materiala pozitivni.

© Peter Kozmus
© Peter Kozmus

Klinični zanki bolezni in pozitiven laboratorijski rezultat na prisotnost povzročitelja Paenibacillus larvae skupaj, pomenita potrditev bolezni. Foto: VF UL

2

Po uradni potrditvi bolezni veterinar NVI (Nacionalnega veterinarskega inštituta) poda pisni predlog o načinu sanacije uradnemu veterinarju.

3

Uradni veterinar odredi:

– zaporo čebelnjaka

– ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni: preprečitev dostopa do čebelnjaka drugim osebam, preprečevanje brezmatičnosti, rojenja in ropanja čebel, prepoved pokladanja čebeljih proizvodov iz čebelnjaka

– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer

© Peter Kozmus

Zapora čebelnjaka je prepoved premika čebeljih družin, čebel in matic, satja, čebelarskega pribora in orodja iz čebelnjaka ali v čebelnjak

IN

– neškodljivo uničenje ali pretresanje čebeljih družin

– neškodljivo uničenje satja z zalego, iztočenega in ostalega satja

– dezinfekcijo panjev, pribora, čebelnjaka in okolice z ustreznimi dezinfekcijskimi sredstvi oziroma z obžiganjem ali neškodljivo uničenje vseh dotrajanih panjev in pribora

– prepoved vseh posegov v družinah brez kliničnih znakov, razen preprečevanja rojenja, ropanja, hranjenja s sladkornimi pripravki, zdravljenje varoze in veterinarskih posegov

© Peter Kozmus

Neškodljivo uničenje obolelih družin, satja z zalego, iztočenega in ostalega satja ter pribora, ki ga ni mogoče ustrezno razkužiti.

© Peter Kozmus

Dezinfekcija satnikov in predmetov, ki so odporni proti koroziji, v najmanj 3 % natrijevi ali kalijevi lužni raztopini. Pri pripravi in uporabi lužne raztopine je potrebna posebna previdnost. Po kuhanju in pranju se morajo odstraniti s predmetov še ostanki razkužila, zato jih je potrebno dobro sprati s čisto tekočo vodo pod pritiskom  Foto: VF UL

TER

– kontrolni klinični pregled vseh čebeljih družin v okuženem čebelnjaku opravi veterinar NVI najmanj 30 dni po izvedbi vseh predpisanih ukrepov in končni dezinfekciji.

© Peter Kozmus

Očistiti in razkužiti je potrebno tudi čebelnjak in njegovo okolico. Najmanj 30 dni po izvedbi vseh ukrepov sledi ponovni kontrolni pregled vseh družin v okuženem čebelnjaku (žarišču bolezni).

4

© Peter Kozmus

Povzetek ukrepov na stojišču, kjer je uradno potrjena huda gniloba čebelje zalege.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
15
0