Obavještavanje o izbijanju američke gnjiloće susjednih pčelara/pčelinjaka/selećih pčelinjaka

Exchange
croatia
26
0
Obavještavanje o izbijanju američke gnjiloće susjednih pčelara/pčelinjaka/selećih pčelinjaka


Američka gnjiloća medonosne pčele je zarazna bolest nepoklopljenog i poklopljenog pčelinjeg legla koja pčelarstvu nanosi višestruke štete. prijavljuje se i suzbija sukladno zakonskim odredbama.

Sukladno važećim međunarodnim i nacionalnim zakonskim aktima sumnju na prisutnost znakova karakterističnih za američku gnjiloću potrebno je prijaviti veterinarskoj službi.

Klinički vidljiva bolest u pčelinjim zajednicama potvrđuje se pozitivnim laboratorijskim nalazom o prisustvu spora bakterije Paenibacillus larvae, uobičajeno mikroskopskom pretragom razmaza uginulih pčelinjih ličinki.

Pozitivan laboratorijski nalaz na prisustvo spora bakterije Paenibacillus larvae potvrđuje dijagnozu bolesti. Rezultat laboratorijskog pretraživanja (nalaz) šalje se istodobno elektroničkom poštom:

– Upravi za veterinarstvo pri Ministrarstvu poljoprivrede

– Veterinarskom inspektoru nadležnom za područje u kojem je smješten pčelinjak

– Veterinarskoj organizaciji čiji su ovlašteni djelatnici proveli uzorkovanje i zatražili laboratorijsko pretraživanje

– Ovlašteni djelatnici veterinarske organizacije obavještavaju pčelara na čijem pčelinjaku se nalazi žarište klinički vidljive bolesti

Ovlašteni veterinar prema Rješenju ili naputku veterinarskog inspektora obilazi okolne pčelinjake u svrhu kliničkog pregleda svih pčelinjih zajednica u krugu zaštićenog područja.

Ovlašteni nacionalni referentni laboratorij za bolesti pčela u RH je Laboratorij za bolesti pčela APISlab smješten pri Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

NN 1/2023 (2.1.2023.), Naredba o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske - Zakon.hr

Zakon o zdravlju životinja - Zakon.hr

Does the description correspond to the practice applied in your country?
26
0