Ocena napadenosti čebel z varojami (Varroa destructor) med čebelarsko sezono

Best practice
slovenia
19
0
Ocena napadenosti čebel z varojami (Varroa destructor) med čebelarsko sezono


Ocena napadenosti čebeljih družin z varojami je ključna za pravilno načrtovanje zatiranja varoj.

Posodica za vzorčenje 120 ml.
Specialna posoda za vzorčenje varoj z mrežastim pokrovom in pravim pokrovom.
Sladkor v prahu.

Metoda

1

Odvzem vzorca odraslih čebel s sata s polegajočo zalego. Vzorec naj bo velik najmanj 300 čebel, kar znaša približno 30 g.

© Peter Kozmus
2

Čebele pretresemo v namensko posodo in jo zapremo z mrežastim pokrovom. Nato dodamo dve velike žlice sladkorja v prahu in posodo zapremo z zunanjim pokrovom.

© Peter Kozmus
© Peter Kozmus
3

Čebele v posodi eno minuto pretresamo, ker sladkor v prahu povzroči, da se varoje odstranijo s čebel.

© Peter Kozmus
4

Po eni minuti zunanji pokrov odstranimo in v vodo skozi mrežast pokrov iztresemo sladkor in odpadle varoje.

© Peter Kozmus
5

Na vodni površini preštejemo število odpadlih varoj.

© Peter Kozmus
6

Na podlagi števila odpadlih varoj izračunamo stopnjo okuženosti čebeljih družin z varojami.

© Peter Kozmus

Does the description correspond to the practice applied in your country?
19
0