Ocena napadenosti čebel z varojami (Varroa destructor) med čebelarsko sezono

Exchange
slovenia
1
0
Ocena napadenosti čebel z varojami (Varroa destructor) med čebelarsko sezono
Item
Apiary, Colony
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Growing colony, Stable colony, Wintering preparation
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
15 Detail

Ocena napadenosti čebeljih družin z varojami je ključna za pravilno načrtovanje zatiranja varoj.

Posodica za vzorčenje 120 ml.
Specialna posoda za vzorčenje varoj z mrežastim pokrovom in pravim pokrovom.
Sladkor v prahu.

Metoda

1

Odvzem vzorca odraslih čebel s sata s polegajočo zalego. Vzorec naj bo velik najmanj 300 čebel, kar znaša približno 30 g.

2

Čebele pretresemo v namensko posodo in jo zapremo z mrežastim pokrovom. Nato dodamo dve velike žlice sladkorja v prahu in posodo zapremo z zunanjim pokrovom.

3

Čebele v posodi eno minuto pretresamo, ker sladkor v prahu povzroči, da se varoje odstranijo s čebel.

4

Po eni minuti zunanji pokrov odstranimo in v vodo skozi mrežast pokrov iztresemo sladkor in odpadle varoje.

5

Na vodni površini preštejemo število odpadlih varoj.

6

Na podlagi števila odpadlih varoj izračunamo stopnjo okuženosti čebeljih družin z varojami.

Rate this practice!
1
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip