Ograniczanie czerwienia matek pszczelich

Best practice
poland
27
0
Ograniczanie czerwienia matek pszczelich


W biotechnicznych metodach walki z pasożytem powracamy do korzeni i wykorzystujemy naturalne mechanizmy zachowania się pszczół, w wyniku których w rodzinie nie ma czerwiu. Należą do nich: rojenie się pszczół czy też okresowa, naturalna przerwa w czerwieniu matek.

W obu przypadkach zostaje zahamowany cykl rozwoju roztocza. Celem ograniczania matek w czerwieniu jest wzmocnienie skuteczności środków stosowanych do zwalczania pasożyta, a jednocześnie w trosce o jakość produktów pszczelich i zapobieganiu wytwarzaniu odporności przez pasożyta na stosowane leki. metod walki z warrozą. Do najczęściej stosowanych metod należą:

– Tworzenie pakietów – sprawia, że pozbywamy się ogromnej liczby roztoczy I tworzymy nowe, wolne od warrozy rodziny

– Sztuczna rójka z zastosowaniem plastrów pułapek- służy walce z warrozą i rozładowywaniu nastroju rojowego w rodzinie

– Izolacja matek – okresowa przerwa w czerwieniu umożliwiająca przeprowadzenie zwalczania w rodzinach bez czerwiu co znacznie podnosi skuteczność jednorazowych zabiegów warrozobójczych i ogranicza stosowanie farmakologii

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
© Aleksandra Splitt
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt

Tworzenie pakietów

– Po wyszukaniu i zabezpieczeniu matki w rodzinie z której wykonujemy pakiet, pszczoły zsypujemy do skrzynek rojowych i wstawiamy je do chłodnego pomieszczenia

– Po trzech do 6 godzin (w okresie mrowienia się pszczół) do rojnicy poddajemy w klateczce matki czerwiące

– Po 2 dniach pszczoły z matką przenosimy do czystego, odkażonego ula z młodziutkim suszem i podkarmiamy rzadkim syropem

– Pakiety należy odymić Apiwarolem, przynajmniej dwa razy, aby pozbyć się pszczół obecnych na pszczołach

– Leczeniem tym preparatem przeprowadzamy w godzinach wieczornych, kiedy już wszystkie robotnice są w ulu

– Kontrolujemy liczbę martwych pasożytów

Sztuczna rójka z zastosowaniem plastrów pułapek

– Ul macierzysty, który chcemy rozroić odstawiamy do tyłu lub na bok

– W jego miejsce wstawiamy nowy, odkażony ul z ramkami z młodziutkim suszem lub węzą i przenosimy na nie matkę z ula macierzystego.

– Wracające pszczoły, pamiętające miejsce będą wracały do nowego ula i natychmiast zasiedlą nowe gniazdo

– W ulu macierzaku, po zabraniu matki pszczoły założą mateczniki na młodziutkim czerwiu. Jeden z nich po zasklepieniu (9 dzień) zostawiamy tak aby po około tygodniu wygryzła się nowa matka

– Matka unasieni się po około 4-7 dniach co łącznie, a zatem już po wygryzieniu się całego pozostałego w macierzaku czerwi, dlatego po 21 dniach od utworzenia sztucznego roju do macierzaka poddajemy młodziutki czerw (młoda matka jeszcze nie rozpocznie składania jaj), stanowiący pułapkę dla warrozy znajdującej się już na pszczołach, który po zasklepieniu należy usunąć z rodziny (a razem z nim gros roztoczy)

– Po około 30 dniach macierzak i sztuczny rój łączymy po podjęciu decyzji, która matka ma pozostać w nowej, bardzo silnej i bez warrozy rodzinie

Izolacja matek- W klateczkach z kratą odgrodową, bądź izolatorze Chmary w którym matka ma kontakt z pszczołami ale nie ma kontaktu z plastrem i nie czerwi, lub w izolatorze jednoramkowym w którym matka może składać jaja na plastrze umieszczonym w izolatorze

– Zabieg rozpoczynamy na trzy tygodnie przed końcem ostatniego letniego pożytku (lipa, gryka)

– Po odnalezieniu matki należy ją zaizolować w klateczce z krata odgrodową i umieścić ją bądź nad czerwiem bądź z boku ramki, (izolator Chmary, izolator jedno ramkowy)

– Po 9 dniach od zaizolowania matki przeglądamy rodzinę w celu zniszczenia mateczników, które mogą pojawić się na plastrach z czerwiem, co nabiera szczególnego znaczenia gdy pszczoły przygotowują się do cichej wymiany starej matki

– W przypadku upadku zaizolowanej matki należy również dokładnie przejrzeć rodzinę ponieważ mogło się zdarzyć, że przed zaizolowaniem doszło już do cichej wymiany, a pszczoły jeszcze nie usunęły starej

– Matka w klateczce albo w izolatorze jest bardzo starannie pielęgnowana przez pszczoły

– Po upływie 25-26 dni, czyli po wygryzieniu się ostatniej komórki z czerwiem, należy odwirować miód i uwolnić matkę albo ją wymienić i w jej miejsce poddać młodą, najlepiej czerwiącą już matkę

– W tak przygotowanej rodzinie należy przeprowadzić zabieg zwalczania warrozy (dostępnymi i zarejestrowanymi preparatami lun lekami i tym sposobem możemy zwalczyć ponad 85% pasożyta

Does the description correspond to the practice applied in your country?
27
0