Określenie najlepszego momentu na przeprowadzenie zabiegów warrozobójczych w odniesieniu do lokalnych warunków klimatycznych

Best practice
poland
27
0
Określenie najlepszego momentu na przeprowadzenie zabiegów warrozobójczych w odniesieniu do lokalnych warunków klimatycznych


Wybór terminu przeprowadzenia zabiegów warrozobójczych powinien być uzależniony od stopnia porażenia rodzin pszczelich ocenianego metodą flotacji lub sugar powder, dobowego osypu naturalnego samic pasożyta lub porażenia prób czerwiu - wróć do praktyk związanych z oceną porażenia rodzin pszczelich w których dokładnie wyjaśniono kiedy należy podjąć zwalczanie pasożyta

© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt

Does the description correspond to the practice applied in your country?
27
0