Ošetrenie teplom

Best practice
slovakia
11
1
Ošetrenie teplom


Tepelné ošetrenie zaviečkovaného plodu dokáže účinne usmrtiť klieštika bez ovplyvnenia zdravia včiel.

zariadenie Varroa controller

Kukla včiel a samička klieštika Varroa destructor sa vyvíjajú spoločne v jednej plodovej bunke plodového plástu, ukryté pod voskovým viečkom. Tento moment sa využíva pri použití hypertermie kedy oba organizmy vystavíme vyššej teplote. Tomuto javu hovoríme Engelsova metóda.

V praxi máme na jednom plodovom pláste rôzne vývojové štádiá — najmä na jar. V tomto prípade však stačí, ak plodový plást má prevažne zaviečkovaný plod. Takéto plodové plásty sú vhodné na tepelné ošetrenie. Pri hypertermii sa telo roztoča V. destructor zohreje na teplotu, pri ktorej sa tvoria tzv. proteíny teplotného šoku a bunky roztoča sú značne poškodené. Prehriatie mu spôsobí smrť približne do 20 hodín po tepelnom ošetrovaní.

© Dagmar Mudroňová
© Dagmar Mudroňová

Ak použijeme Varroa Controller, tak postupujeme nasledovne:
– Predhriatie VC – naplňte nádobu na destilovanú vodu a zapnite prístroj. Čakajte na signál, ktorý ukazuje, že tepelná komora VC je pripravená na vloženie plodových rámikov.
– Vyberte plodové plásty na ošetrenie.
– Vyberte len tie rámiky s prevažne zaviečkovaným plodom.
– Vložte ich do prístroja VC.
– Označte si rámiky, aby ste ich neskôr vrátili do rovnakého úľa.
– Pokračujte od jedného úľa k druhému, až kým vyberiete potrebný počet rámikov na ošetrenie.

– Pred vložením do VC sa vyvarujte akémukoľvek podchladeniu plodu.
– Umiestnite správne senzor.
– Pred zatvorením VC a spustením ošetrovania skontrolujte správne zavesenie rámikov a teplotnú sondu.
– Spustite ošetrovací program.
– Ošetrenie trvá 2 hodiny.
– Vložte ošetrené rámiky späť do rovnakého úľa.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
1