Påvsining av synliga tecken på amerikansk yngelröta

Exchange
sweden
12
0
Påvsining av synliga tecken på amerikansk yngelröta


Symptom – Insjunkna cellock – Öppna celler i större eller mindre områden – Dött yngel endast i täckta celler – Konsistensen på larverna är slapp, seg och efterhand tråddragande – […]

Larv som dött av amerikansk yngelröta förvandlas till en brun, seg tråddragande massa.
© Lotta Fabricius Kristiansen

Symptom

– Insjunkna cellock

– Öppna celler i större eller mindre områden

– Dött yngel endast i täckta celler

– Konsistensen på larverna är slapp, seg och efterhand tråddragande

– Intorkade larver (skorpor) är svartbruna och knottriga, vilket bina har svårt
att rensa ut

– Lukten uppfattas som obehaglig

Hålat yngel och insjunkna cellock
© Lotta Fabricius Kristiansen
Uppgnagda cellock
© Lotta Fabricius Kristiansen
Kontroll av misstänkt sjuka larver under täckta cellock
© Lotta Fabricius Kristiansen
Intorkade larver, skorpor, som syns i cellbotten i mitten av bilden.
© Lotta Fabricius Kristiansen

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0