Postępowanie z  bezobjawowymi rodzinami, w przypadku wykrycia zgnilca amerykańskiego (AFB) w pasiece lub w innych ulach u tego samego pszczelarza

Exchange
poland
0
0
Postępowanie z  bezobjawowymi rodzinami, w przypadku wykrycia zgnilca amerykańskiego (AFB) w pasiece lub w innych ulach u tego samego pszczelarza


W przypadku wykrycia AFB w pasiece lub w innych ulach tego samego pszczelarza na innej pasiece należy zachować szczególną ostrożność. Higiena, dezynfekcja i obserwacja podczas inspekcji rodzin pszczelich są szczególnie […]

W przypadku wykrycia AFB w pasiece lub w innych ulach tego samego pszczelarza na innej pasiece należy zachować szczególną ostrożność. Higiena, dezynfekcja i obserwacja podczas inspekcji rodzin pszczelich są szczególnie ważne. Należy zawsze używać środków ochrony osobistej, aby uniknąć zakażenia krzyżowego między rodzinami pszczelimi. Podczas pracy w różnych pasiekach należy nosić nową odzież. Wskazane jest używanie nowych rękawic dla każdej rodziny pszczelej. Należy dokładnie dezynfekować wszystkie narzędzia i sprzęt, których używasz pomiędzy inspekcjami każdej rodziny pszczelej, aby zapobiec przenoszeniu patogenów. Konieczne jest sprawdzanie uli pod kątem zewnętrznych oznak infekcji, takich jak nietypowe zachowanie pszczół lub nietypowy układ w otworze wejściowym. Ostrożnie wyjmuje się kilka plastrów z ula i bada je pod kątem objawów AFB, takich jak odbarwione lub zapadnięte zasklepy czerwiu i lepka, żylasta masa w tak zwanej próbce zapałki. Jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek podejrzane objawy, należy pobrać próbki podejrzanych plastrów lub larw i wysłać je do specjalistycznego laboratorium w celu analizy.

Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki miodu, wosku, pszczół i osypu z rodzin bezobjawowych i wysyła je do laboratorium. Jeśli w badanym materiale zostaną znalezione przetrwalniki Paenibacillus larvae, nakazuje przesiedlenie tych rodzin do czystego ula, na węzę i spalenie czerwiu.

Literatura:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. „O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 11 lipca 2016 r. „W sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół”

Anna Gajda, Pszczelarskie kompendium wiedzy o  zgnilcu amerykańskim, Pasieka 1 i 2, 2019.

2022 © OIE – Terrestrial Animal Health Code – 3/08/2022,  Chapter 9.2.- Infection of honey bees with Paenibacillus larvae (American foulbrood)

© Beata Panasiuk
© Małgorzata Bieńkowska

Does the description correspond to the practice applied in your country?
0
0