Použitie kyseliny šťaveľovej

Best practice
slovakia
11
0
Použitie kyseliny šťaveľovej


Kyselina šťaveľová je organická látka určená na terapiu klieštikovosti.

Charakteristika:

Prášok a roztok na disperziu do včelích úľov pre včely medonosné. Na liečbu klieštikovitosti (Varroa destructor) vo včelstvách. Najefektívnejšie pôsobí bez prítomnosti plodu a nemá sa používať pred medobraním, keď sa v plástoch nachádza med. Vonkajšia teplota počas liečby má byť aspoň 3 °C.

Včelstvá môžeme ošetrovať kyselinou dvoma spôsobmi:

– sublimácia

– pokvapkaním

© Dagmar Mudroňová

Postup použitia kyseliny šťaveľovej sublimačnou metódou:
Ak sa prášok zahreje, premení sa na paru, ktorá sa používa na ošetrenie včiel napadnutých roztočom. Keďže sublimáciu je možné vykonať pri teplote +10 °C, je možné túto metódu použiť aj na jeseň.
– 1 gram kyseliny šťaveľovej na 1 nástavok 39×24 cm
– vložiť odparovač do úľa
– zapojiť zdroj tepla na 120 – 150 sekúnd
– odpojiť zdroj tepla
– počkať 3 – 5 min
– vytiahnuť odparovač

Autor: @Johanna Kóczán
© Johanna Kóczán

Postup použitia kyseliny šťaveľovej pokvapkaním medzi uličky rámikov:
Druhý najviac používaný spôsob aplikácie je ošetrenie proti klieštikovi kyselinou šťaveľovou pokvapkaním pri nízkej teplote (lepšie -5 °C ako +5 °C), teda v čase keď včely sedia v tesnom chumáči, čím odpadá nutnosť vyťahovania plodu.
– v 1l vody rozpustíme 1 kg kryštálového cukru
– do roztoku pridáme 57 g kyseliny šťaveľovej – dihydrátu
– rozpustíme pri teplote cca 40°C
– teplota vhodná pre liečenie kyselinou šťaveľovou: 0°C – 5°C
– 5 ml roztoku vstrekneme pomocou injekčnej striekačky do každej obsadenej uličky
– po 48 hodinách sledujeme spád. Účinok trvá až 45 dní. Literatúra uvádza účinnosť až 97 %.
Je potrebné dbať na bezpečnosť a používanie ochranných pomôcok pre prácu s kyselinami!

© Dagmar Mudroňová

Včely neznášajú dobre opakovanú liečbu. Ak sú včelie robotnice jednej generácie liečené viac než jedenkrát, môže to viesť k poškodeniu včiel a zníženiu sily včelstva. Preto sa nemá prekračovať odporúčaná dávka a nepodáva sa liek viac než jedenkrát. Po predávkovaní sa veľmi často pozorovala zvýšená mortalita včiel. Predávkovanie 53 % disperziou na liečbu viedlo k dočasnému krátkodobému zvýšeniu mortality včiel.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0