Použitie kyseliny šťaveľovej

Exchange
slovakia
0
0
Použitie kyseliny šťaveľovej
Item
Colony
EU climatic area
Temperate
Colony status
Growing colony, Stable colony, Wintering preparation
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
13 Detail

Kyselina šťaveľová je organická látka určená na terapiu klieštikovosti.

Charakteristika:

Prášok a roztok na disperziu do včelích úľov pre včely medonosné. Na liečbu klieštikovitosti (Varroa destructor) vo včelstvách. Najefektívnejšie pôsobí bez prítomnosti plodu a nemá sa používať pred medobraním, keď sa v plástoch nachádza med. Vonkajšia teplota počas liečby má byť aspoň 3 °C.

Včelstvá môžeme ošetrovať kyselinou dvoma spôsobmi:

– sublimácia

– pokvapkaním

Postup použitia kyseliny šťaveľovej sublimačnou metódou:
Ak sa prášok zahreje, premení sa na paru, ktorá sa používa na ošetrenie včiel napadnutých roztočom. Keďže sublimáciu je možné vykonať pri teplote +10 °C, je možné túto metódu použiť aj na jeseň.
– 1 gram kyseliny šťaveľovej na 1 nástavok 39×24 cm
– vložiť odparovač do úľa
– zapojiť zdroj tepla na 120 – 150 sekúnd
– odpojiť zdroj tepla
– počkať 3 – 5 min
– vytiahnuť odparovač

Postup použitia kyseliny šťaveľovej pokvapkaním medzi uličky rámikov:
Druhý najviac používaný spôsob aplikácie je ošetrenie proti klieštikovi kyselinou šťaveľovou pokvapkaním pri nízkej teplote (lepšie -5 °C ako +5 °C), teda v čase keď včely sedia v tesnom chumáči, čím odpadá nutnosť vyťahovania plodu.
– v 1l vody rozpustíme 1 kg kryštálového cukru
– do roztoku pridáme 57 g kyseliny šťaveľovej – dihydrátu
– rozpustíme pri teplote cca 40°C
– teplota vhodná pre liečenie kyselinou šťaveľovou: 0°C – 5°C
– 5 ml roztoku vstrekneme pomocou injekčnej striekačky do každej obsadenej uličky
– po 48 hodinách sledujeme spád. Účinok trvá až 45 dní. Literatúra uvádza účinnosť až 97 %.
Je potrebné dbať na bezpečnosť a používanie ochranných pomôcok pre prácu s kyselinami!

Včely neznášajú dobre opakovanú liečbu. Ak sú včelie robotnice jednej generácie liečené viac než jedenkrát, môže to viesť k poškodeniu včiel a zníženiu sily včelstva. Preto sa nemá prekračovať odporúčaná dávka a nepodáva sa liek viac než jedenkrát. Po predávkovaní sa veľmi často pozorovala zvýšená mortalita včiel. Predávkovanie 53 % disperziou na liečbu viedlo k dočasnému krátkodobému zvýšeniu mortality včiel.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip