Použitie tymolu

Best practice
slovakia
12
0
Použitie tymolu


Jednou z prírodných metód boja proti parazitom včiel je využívanie esenciálnych olejov.

Tymol je bezfarebná kryštalická látka so spaľujúcou chuťou a charakteristickou arómou tymiánu. Vyskytuje sa ako zložka esenciálnych olejov. Má baktericídne a fungicídne vlastnosti. Tymol sa využíva vo včelárstve v boji proti klieštikovi Varroa destructor, narúša rozmnožovanie roztočov Varroa destructor a spôsobuje zmeny v ich metabolizme, ktoré vyústi k úmrtiu parazita. Odporúča sa aplikovať až po poslednom vytáčaní medu a po nakŕmení včiel.

Autor: @IVANA TLAK GAJGER
© Marek Ratvaj

Spôsob použitia:
Účinnosť ovplyvňuje iba teplota a vnútorný objem úľa – správne dávkovanie. Najúčinnejšie pôsobí, keď je teplota v rozmedzí 18 až 35 °C, ideálne medzi 20 až 25 °C.

Formy použitia tymolu:
– medikovaná celulózová špongiózna látka obsahujúca 15 g tymolu

– gél s pomalým uvoľňovaním obsahujúca 12,5 g tymolu

Prípravky v kombinácii:
– tymol, eukalyptus, mentol a gáfor
– koriandrový, tymianový, oreganový a mätový olej

Prírodné zlúčeniny ako tymol môže viesť k problémom vo vnútri vývojových štádií včiel. Je známe, že tymol sa ukladá do včelích produktov a ak dôjde ku kontaminácii tymolu v potrave, znamená to významné riziko pre skoré štádia vývoja lariev. Taktiež sa zdá, že tymol je schopný zmeniť niektoré metabolické odozvy (napr. detoxifikácie), ktoré môžu narušovať zdravie jednotlivých včiel alebo celých včelstiev.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0