Prenošenje samo pčela i/ili okvira s leglom bez vidljivih znakova bolesti u druge pčelinje zajednice

Exchange
croatia
19
0
Prenošenje samo pčela i/ili okvira s leglom bez vidljivih znakova bolesti u druge pčelinje zajednice


Pčelarska praksa u kojoj naglašavamo da se radi isključivo o zdravim pčelinjim zajednicama bez vidljivih znakova kojii upućuju na bolesti. Zapravo postoji iznimno učestala manipulacija s pčelama i leglom između pojedinih zajednica u modernom i proizvodom načinu pčelarenja. Na okvirima s leglom najčešće su mlade pčele i k tome „feromon legla“ umiruje pčele. U gotovo svim situacijama dodavanja okvira legla s pčelama u druge zajednice iz bilo kojeg razloga tijekom proizvodne sezone možemo odraditi bez ikakve bojazni. Pčele nikada neće ugrožavati drugo leglo, međusobno se boriti, napadati „domaću“ maticu niti uništavati bilo kakav oblik poklopljenog matičnjaka.

Kada govorimo o oduzimanju pčela i legla iz zajednice u svrhu različitih aktivnosti možemo nabrojati neke od mogućih slučajeva:


a) Oduzimanje okvira s leglom zajedno s odraslim pčelama – prilikom razrojavanja (stvaranja novih zajednica), izrada startera i izrada finišera kod uzgoja matica, izjednačavanje zajednica prilikom priprema za pčelinju pašu, pojačavanje zajednica kod proizvodnje matične mliječi, izrada oplodnjaka, spajanje oplodnjaka, pojačavanja slabijih zajednica – npr. kasni roj koji se ne bi stigao razviti do zime …
b) Oduzimanje samo odraslih pčela – prilikom izrade mini oplodnjaka, pojačavanja oplodnjaka, pojačavanje startera, izrada paketnih rojeva, prilikom „rastepanja“ zajednice s lažnim maticama
c) Oduzimanje okvira s leglom bez odraslih pčela – za održavanje feromona pčelinjeg legla kod jakih startera gdje nisu potrebne i odrasle pčele

© IVANA TLAK GAJGER

Uobičajeno pčele bez ikakvih poteškoća prihvaćaju i okvire s leglom i druge pčele u svim mogućim kombinacijama. U nastavku slijede primjeri praksi:
Proizvodnja matične mliječi:
Da bi zajednica bila dovoljno jaka za kontinuiranu proizvodnju mliječi potrebno ju je dovesti u predrojevno stanje i održati je u toj kondiciji u narednim tjednima. Sama zajednica nije dovoljno jaka da dulje vrijeme ostane u tom stanju te ju treba povremeno (otprilike svaka tri tjedna) pojačavati sa nekoliko okvira s leglom i pčelama iz druge zajednice. Praksa pokazuje da to možemo činiti bez ikakve bojazni po postojeću zajednicu u bilo kojem trenutku, u bilo koje doba dana i po bilo kojem vremenu. Leglo s pčelama dodajemo u medišni dio iznad matične rešetke. Pčele odlično prihvaćaju dodano pčelinje leglo i pčele.
Izjednačavanje zajednica po jačini prije glavnih medonosnih paša:
Prilikom pregleda i priprema pčelinjih zajednica za glavnu pašu neke zajednice su preslabe, a neke su u tom trenutku „prejake“. U tim okolnostima možemo bez ikakve bojazni oduzeti 1-3 okvira s leglom i pčelama iz „prejake“ zajednice i raspodijeliti ih slabijim zajednicama dodajući te okvire u medišni dio ili u plodišni bočno uz satnu osnovu (u središtu medišta je postojeća „slabija“ zajednica, sa svake strane po satna osnova / izgrađeno saće i dodani okviri s leglom i pčelama). Dodane pčele na leglu nisu ugroza za postojeću maticu.

Razrojavanje, pojačavanje, uzgoj matica:

U jakim pašama pčelar može oduzeti prosječnoj pčelinjoj zajednici 1-3 okvira s leglom, a da zajednicu ne oslabi. S tim okvirima s leglom i pčelama moguća je izrada novih zajednica ili već po potrebi neka druga namjena. Pregledavajući zajednice, redom od svake jače oduzimamo okvire s leglom i pčelama. Te oduzete okvire slažemo u zaseban nastavak s podnicom (leto zatvoreno sa spužvom) i ventilacijskim poklopcem (kombinirana hranilica). Kada se nakupi 20 ili 30 okvira s pčelama i leglom vežemo ih gurtnom i selimo na drugi pčelinjak. Niti u jednom trenutku ne dolazi do bojazni borbe među pčelama.

Praksa čak pokazuje da ako je slučajno zabunom prenesena matica u taj transportni nastavak gdje može biti legla i pčela iz 10-20 različitih zajednica – matica nikada nije stradala već ju pčele prihvaćaju kao da se radi o potpuno novoj zajednici!

Takve okvire s leglom i pčelama koristimo za bilo koju namjenu za koju smo ih i planirali. Od izrade novih nukleusa, izrade oplodnjaka, pojačavanje zajednica, za proizvodnju matične mliječi, obnavljanje startera feromonom legla ili je ostavljamo tako napravljenu kao budući starter i/ili finišer.

Pojačavanje startera/finišera s odraslim pčelama („natresanjem“):

Ponekad se javlja potreba pojačavanja startera/finišera samo s odraslim pčelama. Bez bojazni po matičnjake ili ostale pčele može se s okvira s leglom natresti mlade pčele. One su odmah prihvaćene i nema nikakve bojazni za borbu među radilicama.

„Rastepanje“ zajednice s lažnim maticama:

Ukoliko odlučimo ne spašavati zajednicu s lažnim maticama (nije nam rentabilno), zajednicu možemo doslovno rastepst na način da tu zajednicu prenesemo nekoliko metara dalje i da vadimo okvir po okvir i stresemo pčele na karton ili u travu. Dobre okvire iskoristimo u drugim zajednicama a ostale („uništene“ sa trutovskim leglom) pretopimo. Pčele će se pokušati vratiti u svoju zajednicu ali kako tamo nema ničega ili je zatvoreno leto polako će prijeći u susjedne zajednice. Pčele su bez ikakvog problema prihvaćene od susjednih pčela i pčele stražarice ih puštaju u svoju zajednicu.

Spajanje oplodnjaka:

Krajem sezone uzgoja matica javlja se potreba, nakon vađenja matica, za spajanjem oplodnjaka sa onima gdje je matica ostala. Najčešće se dva oplodnjaka iz kojih je oduzeta matica (svaki sa po 3 LR okvira) spajaju s trećim oplodnjakom u kojem je matica ostala. Sve se nalazi u jednom LR nastavku koji je podijeljen s dvije pregrade te čini tri trookvirna oplodnjaka. Dakle vađenjem dviju matica (treća ostaje) i micanjem pregradnih ploča dobivamo kompaktnu LR zajednicu nastalu od tri oplodnjaka. Pčele iz oplodnjaka koji su ostali bez matice bez ikakvih problema prihvaćaju maticu koja je ostala i nikada ne dolazi do borbe pčela.

© IVANA TLAK GAJGER
© IVANA TLAK GAJGER

Does the description correspond to the practice applied in your country?
19
0