Smittrening av brännbar biodlingsutrustning (t.ex. träkupor, ramar, utbyggde vax mm.)

Exchange
sweden
12
0
Smittrening av brännbar biodlingsutrustning (t.ex. träkupor, ramar, utbyggde vax mm.)


Sporer av amerikansk yngelröta är oerhört motståndskraftiga, de tål såväl värme som intorkning, och kan vara smittsamma i flera årtionden. Därför är det mycket viktigt att saneringsarbetet görs omsorgsfullt och […]

© Lotta Fabricius Kristiansen

Sporer av amerikansk yngelröta är oerhört motståndskraftiga, de tål såväl värme som intorkning, och kan vara smittsamma i flera årtionden. Därför är det mycket viktigt att saneringsarbetet görs omsorgsfullt och noggrant. Allt kupmaterial från samhällen som påvisat kliniska symptom ska eldas upp enligt den svenska lagstiftningen. Kuptillbehör från andra bisamhällen i den drabbade bigården ska rengöras grundligt. Detta görs genom att initialt skrapa bort allt vax som finns på materialet, därefter flammas trämaterialet så att trät blir ordentligt brunbränt. Därefter kan ett decinfektionsmedel sprejas på ytan som en sista rengöringsåtgärd. Allt utbyggt vax ska smältas om.

Smittrening av bibostäder
© Lotta Fabricius Kristiansen

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0