Smittrening av material från bisamhällen med sporer

Exchange
sweden
12
0
Smittrening av material från bisamhällen med sporer


Desinfektion av bigården efter sanering för amerikansk yngelröta är nödvändig för att förhindra att sjukdomen uppträder på nytt. Detta innebär grundlig rengöring av allt biodlingsmaterial, inklusive bikupor, träkärnor, brädor, ramar […]

Elda upp gamla ramar från bisamhällen som har sporer av amerikansk yngelröta
© Lotta Fabricius Kristiansen

Desinfektion av bigården efter sanering för amerikansk yngelröta är nödvändig för att förhindra att sjukdomen uppträder på nytt. Detta innebär grundlig rengöring av allt biodlingsmaterial, inklusive bikupor, träkärnor, brädor, ramar och kammar, samt sterilisering av vax. Specifika desinfektionsprotokoll ska följas, till exempl användning av desinfektionsmedel, fuktig eller torr värme och säkerställande av att all utrustning är fri från sporer av amerikansk yngelröta, som orsakar sjukdomen. Denna åtgärd är avgörande för att skydda bina och bibehålla bigårdens hälsa.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0