Stosowanie innych związków

Best practice
poland
20
0
Stosowanie innych związków


W Polsce można stosować tylko zarejestrowane preparaty opisane w poprzednich praktykach.

W Polsce można stosować tylko zarejestrowane preparaty opisane w poprzednich praktykach.

© Jacek Jachuła

Does the description correspond to the practice applied in your country?
20
0