Stosowanie kwasu mrówkowego

Best practice
poland
25
0
Stosowanie kwasu mrówkowego


W Polsce dotychczas zarejestrowano tylko jeden preparat zawierający kwas mrówkowy - FORMICPROTECT ® dostępny w postaci brązowych, półelastycznych pasków żelowych pokrytych biodegrowadalnym papierem laminowanym.

W Polsce dotychczas zarejestrowano tylko jeden preparat zawierający kwas mrówkowy – FORMICPROTECT ® dostępny w postaci brązowych, półelastycznych pasków żelowych pokrytych biodegrowadalnym papierem laminowanym. Każdy z nich zawiera 68,2 g kwasu mrówkowego oraz substancje pomocnicze. Preparatu nie należy stosować, jeśli w dniu zastosowania temperatury nie mieszczą się w zakresie 10 – 29,5°C. Nie stosować w leczeniu rodzin pszczelich liczących mniej niż 10 000 pszczół. Mniejsza rodzina może nie być w stanie zapewnić wystarczającego przepływu powietrza do osiągnięcia tolerowanego stężenia kwasu mrówkowego.

W celu zapewnienia optymalnej skuteczności podczas leczenia należy stosować siatki dennicowe. Po przygotowaniu ula należy ostrożnie wyjąć paski z saszetki i oddzielić dwa paski od siebie. NIE ZDEJMOWAĆ OWIJKI Z PAPIERU EKOLOGICZNEGO. Pełni ona funkcję parownika (tj. kontroluje tempo uwalniania substancji czynnej). Podczas stosowania nie przesuwać ramek gniazdowych. Umieścić produkt na górnych beleczkach ramek dolnego korpusu gniazdowego. Nie należy wkładać dodatkowych beleczek między ramkowych; elementy wyposażenia muszą ściśle do siebie przylegać, tak jak przed otwarciem ula. Przez cały czas trwania leczenia wylot musi być otwarty na całą szerokość, przy wysokości minimum 12,5 mm, z nieograniczonym dostępem do części gniazdowej. W ulach wylotami zwężonymi na stałe należy zapewnić dodatkowe szczeliny wentylacyjne. Zużyte paski nie muszą być usunięte natychmiast po zakończeniu leczenia i przed ponownym umieszczeniem nadstawek. Zużyte paski należy poddać kompostowaniu.

FORMICPROTECT® – stosowanie:

– Ule stojaki (np. Dadant, Langstroth) – 1 saszetka (tj. 2 paski) na ul, przez 7 dni. Należy zachować co najmniej miesiąc przerwy między podaniami.

– W przypadku uli z dwoma korpusami gniazdowymi należy wyłożyć dwa paski, układając je naprzemiennie, tak, aby leżały płasko i na całej szerokości dolnego korpusu, pośrodku strefy wychowu czerwiu, z zachowaniem odległości około 5 cm między paskami oraz 10 cm między granicą gniazda, a zewnętrznymi krawędziami pasków.

– W ulach z jednym korpusem gniazdowym należy wyłożyć dwa paski na płasko w poprzek ramek, bezpośrednio nad strefą wychowu czerwiu w odstępach wskazanych powyżej.

© Aleksandra Splitt
© Flemming Vejsnaes

Does the description correspond to the practice applied in your country?
25
0