Stosowanie kwasu szczawiowego

Best practice
poland
25
0
Stosowanie kwasu szczawiowego


Należy przeprowadzić jednoczesne leczenie wszystkich rodzin pszczelich znajdujących się w danym miejscu, aby zminimalizować ryzyko ponownej inwazji roztoczy

Varromed ® do stosowania w rodzinach z czerwiem i bez czerwiu w okresie bezpożytkowym zawierająca w 1ml produktu kwas mrówkowy – 5 mg, kwas szczawiowy dwuwodny – 44 mg (co odpowiada 31,42 mg kwasu szczawiowego bezwodnego); substancje pomocnicze: karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d), syrop sacharozowy, wyciąg z propolisu 20%, olejek z anyżu gwiazdkowego, olejek cytrynowy, kwas cytrynowy jednowodny, wodę oczyszczoną. Preparat dostępny jest w butelce z podziałką która umożliwia łatwe i precyzyjne odmierzanie leku, lub w saszetkach o pojemności 15ml, w opakowaniach po 12 saszetek.

Oxybee – do przygotowania samodzielnego poprzez dodanie sacharozy z saszetki do butelki  z roztworem kwasu szczawiowego dwuwodnego (25g/750ml) . Produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą i regularnie monitorować zmniejszenie inwazji roztoczy. W możliwych przypadkach ten produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować naprzemiennie z innym dopuszczonym do obrotu produktem warrozobójczym o odmiennym  mechanizmie działania w celu zmniejszenia możliwości rozwoju oporności u roztoczy Varroa.

Api-Bioxal – Klarowny, bezbarwny do jasnożółtego roztwór do stosowania w ulu. 1 ml zawiera: kwas szczawiowy dwuwodny 62,0 mg (co odpowiada 44,2 mg kwasu szczawiowego) i substancje pomocnicze: glicerol, woda oczyszczona. Skuteczność produktu jest znacznie obniżona w obecności czerwiu. Stosowanie Api-Bioxal należy ograniczyć do rodzin bez czerwiu lub z małą jego ilością. Z tego względu, leczenie najlepiej przeprowadzać zimą lub kiedy matki pszczele są izolowane. W przypadku leczenia w lecie, w rodzinach z izolowanymi matkami, najwyższą skuteczność osiąga się, jeśli okres izolacji trwa co najmniej 25-dni, a w rodzinach nie ma już czerwiu. Odpowiednią skuteczność można uzyskać w przypadku niewielkiej lub średniej inwazji Varroa destructor. Silnie porażone rodziny mogą zginąć z powodu inwazji roztoczy Varroa destructor, pomimo prawidłowego użycia produktu. Zaleca się stosowanie produktu w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą i regularne monitorowanie osypu roztoczy.

Varromed ® – stosowanie

– Varromed podaje się poprzez polewanie pszczół w uliczkach korpusu gniazdowego.

– Całkowita dawka uzależniona jest od siły rodziny

Liczba pszczół           5000-7000      7000-12000    12000-30000   >30000

VarroMed (ml)          15ml    15-30ml          30-45ml          45ml

Na pszczoły w pojedynczej uliczce należy zaaplikować 5-6ml (co pomnożone przez liczbę uliczek da nam całkowitą dawkę)

– produkt należy stosować przede wszystkim  pod koniec sezonu, w okresach niskiej aktywności lotnej pszczół (późnym popołudniem, wieczorem) i gdy temperatura jest jeszcze wyższa od 0°C, ale niższa niż 10°C.

– Aby uniknąć przedawkowania produktu VarroMed u poszczególnych pszczół, należy starać się równomiernie rozprowadzić produkt na pszczoły, szczególnie w kłębie zimowym.

– Nie należy stosować produktu VarroMed w okresie pożytku nektarowego ani wówczas, gdy w ulu znajdują się plastry z miodem.

– Przed zastosowaniem należy ogrzać produkt do temperatury wynoszącej od 25°C do 35°C, a następnie dobrze wstrząsnąć.

– Przed podaniem zaleca się usunięcie mostków woskowych między górnymi listewkami ramek.

– Nie należy podnosić ramek w czasie podawania produktu i mniej więcej przez tydzień po ostatnim cyklu leczenia.

– należy monitorować osypane roztocza na wkładce dennicowej ula przed pierwszym cyklem leczenia, a następnie maksymalnie 6 dni po każdym cyklu leczenia.

© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt

Oxybee

– Wszystkie rodziny w tej samej pasiece należy leczyć równocześnie, aby nie dopuścić do ponownej inwazji. Należy unikać zakłócania spokoju uli w dniach po leczeniu

– Uliczki z pszczołami polewamy 5-5 ml preparatu

– Ostateczna ilość preparatu nie powinna przekraczać 54 ml na rodzinę

– Przed podaniem zawiesinę należ podgrzać do od 30°C do 35°C

– Wielokrotne stosowanie nie jest dobrze tolerowane przez pszczoły. Leczenie stosowane więcej niż jednokrotnie u jednego pokolenia pszczół robotnic może powodować zaburzenia i zmniejszać potencjał rodziny pszczelej.

– produkt należy raz na jedno pokolenie pszczół (np. w marcu i w październiku ale nie odwrotnie – od marca do października pokolenie pszczół się wymieni), w okresach niskiej aktywności lotnej pszczół (późnym popołudniem, wieczorem) i gdy temperatura jest jeszcze wyższa od 3°C, ale niższa niż 10°C.

– Produktu Oxybee nie należy stosować w pożytków

– Produkt leczniczy weterynaryjny posiada silny odczyn kwasowy i może wykazywać działanie żrące oraz podrażniające w stosunku do skóry, oczu i błon śluzowych.

– Należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składają się odzież ochronna, rękawice kwasoochronne i okulary ochronne.

– Ręce i narażoną na działanie produktu skórę należy natychmiast umyć mydłem i opłukać dużą ilością wody.

– Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego nie należy jeść, pić ani palić. Należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

– Wykorzystane dozowniki oraz puste opakowania należy natychmiast unieszkodliwić w odpowiedni sposób.

– Po przypadkowym połknięciu należy oczyścić usta wodą i wypić wodę lub mleko, natomiast nie należy prowokować wymiotów.

Api-Bioxal – stosowanie

– Wszystkie rodziny w tej samej pasiece należy leczyć równocześnie, aby nie dopuścić do ponownej inwazji. Należy unikać zakłócania spokoju uli w dniach po leczeniu

– Przed otwarciem opakowania bezpośredniego należy włożyć odpowiednią maskę ochronną, rękawice i okulary.

– Leczenie polega na jednorazowym podaniu produktu za pomocą strzykawki wzdłuż każdej uliczki. Wymagana dawka to 5 ml na każdą uliczkę międzyramkową (odstęp pomiędzy górnymi listewkami ramek).

– Maksymalna dawka wynosi 50 ml na ul.

– Stosować maksymalnie dwa razy w roku (w porze zimowej i/lub wiosenno-letniej).

– Nie stosować w rodzinach z zapasami miodu, ani w czasie pożytku.

© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt
© Aleksandra Splitt

Does the description correspond to the practice applied in your country?
25
0