Stosowanie kwasu szczawiowego

Exchange
poland
0
0
Stosowanie kwasu szczawiowego
Item
Apiary, Colony
EU climatic area
Temperate
Colony status
Wintering preparation
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
20 Detail

Należy przeprowadzić jednoczesne leczenie wszystkich rodzin pszczelich znajdujących się w danym miejscu, aby zminimalizować ryzyko ponownej inwazji roztoczy

Varromed ® do stosowania w rodzinach z czerwiem i bez czerwiu w okresie bezpożytkowym zawierająca w 1ml produktu kwas mrówkowy – 5 mg, kwas szczawiowy dwuwodny – 44 mg (co odpowiada 31,42 mg kwasu szczawiowego bezwodnego); substancje pomocnicze: karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d), syrop sacharozowy, wyciąg z propolisu 20%, olejek z anyżu gwiazdkowego, olejek cytrynowy, kwas cytrynowy jednowodny, wodę oczyszczoną. Preparat dostępny jest w butelce z podziałką która umożliwia łatwe i precyzyjne odmierzanie leku, lub w saszetkach o pojemności 15ml, w opakowaniach po 12 saszetek.

Oxybee – do przygotowania samodzielnego poprzez dodanie sacharozy z saszetki do butelki  z roztworem kwasu szczawiowego dwuwodnego (25g/750ml) . Produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą i regularnie monitorować zmniejszenie inwazji roztoczy. W możliwych przypadkach ten produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować naprzemiennie z innym dopuszczonym do obrotu produktem warrozobójczym o odmiennym  mechanizmie działania w celu zmniejszenia możliwości rozwoju oporności u roztoczy Varroa.

Api-Bioxal – Klarowny, bezbarwny do jasnożółtego roztwór do stosowania w ulu. 1 ml zawiera: kwas szczawiowy dwuwodny 62,0 mg (co odpowiada 44,2 mg kwasu szczawiowego) i substancje pomocnicze: glicerol, woda oczyszczona. Skuteczność produktu jest znacznie obniżona w obecności czerwiu. Stosowanie Api-Bioxal należy ograniczyć do rodzin bez czerwiu lub z małą jego ilością. Z tego względu, leczenie najlepiej przeprowadzać zimą lub kiedy matki pszczele są izolowane. W przypadku leczenia w lecie, w rodzinach z izolowanymi matkami, najwyższą skuteczność osiąga się, jeśli okres izolacji trwa co najmniej 25-dni, a w rodzinach nie ma już czerwiu. Odpowiednią skuteczność można uzyskać w przypadku niewielkiej lub średniej inwazji Varroa destructor. Silnie porażone rodziny mogą zginąć z powodu inwazji roztoczy Varroa destructor, pomimo prawidłowego użycia produktu. Zaleca się stosowanie produktu w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą i regularne monitorowanie osypu roztoczy.

Varromed ® – stosowanie

– Varromed podaje się poprzez polewanie pszczół w uliczkach korpusu gniazdowego.

– Całkowita dawka uzależniona jest od siły rodziny

Liczba pszczół           5000-7000      7000-12000    12000-30000   >30000

VarroMed (ml)          15ml    15-30ml          30-45ml          45ml

Na pszczoły w pojedynczej uliczce należy zaaplikować 5-6ml (co pomnożone przez liczbę uliczek da nam całkowitą dawkę)

– produkt należy stosować przede wszystkim  pod koniec sezonu, w okresach niskiej aktywności lotnej pszczół (późnym popołudniem, wieczorem) i gdy temperatura jest jeszcze wyższa od 0°C, ale niższa niż 10°C.

– Aby uniknąć przedawkowania produktu VarroMed u poszczególnych pszczół, należy starać się równomiernie rozprowadzić produkt na pszczoły, szczególnie w kłębie zimowym.

– Nie należy stosować produktu VarroMed w okresie pożytku nektarowego ani wówczas, gdy w ulu znajdują się plastry z miodem.

– Przed zastosowaniem należy ogrzać produkt do temperatury wynoszącej od 25°C do 35°C, a następnie dobrze wstrząsnąć.

– Przed podaniem zaleca się usunięcie mostków woskowych między górnymi listewkami ramek.

– Nie należy podnosić ramek w czasie podawania produktu i mniej więcej przez tydzień po ostatnim cyklu leczenia.

– należy monitorować osypane roztocza na wkładce dennicowej ula przed pierwszym cyklem leczenia, a następnie maksymalnie 6 dni po każdym cyklu leczenia.

Oxybee

– Wszystkie rodziny w tej samej pasiece należy leczyć równocześnie, aby nie dopuścić do ponownej inwazji. Należy unikać zakłócania spokoju uli w dniach po leczeniu

– Uliczki z pszczołami polewamy 5-5 ml preparatu

– Ostateczna ilość preparatu nie powinna przekraczać 54 ml na rodzinę

– Przed podaniem zawiesinę należ podgrzać do od 30°C do 35°C

– Wielokrotne stosowanie nie jest dobrze tolerowane przez pszczoły. Leczenie stosowane więcej niż jednokrotnie u jednego pokolenia pszczół robotnic może powodować zaburzenia i zmniejszać potencjał rodziny pszczelej.

– produkt należy raz na jedno pokolenie pszczół (np. w marcu i w październiku ale nie odwrotnie – od marca do października pokolenie pszczół się wymieni), w okresach niskiej aktywności lotnej pszczół (późnym popołudniem, wieczorem) i gdy temperatura jest jeszcze wyższa od 3°C, ale niższa niż 10°C.

– Produktu Oxybee nie należy stosować w pożytków

– Produkt leczniczy weterynaryjny posiada silny odczyn kwasowy i może wykazywać działanie żrące oraz podrażniające w stosunku do skóry, oczu i błon śluzowych.

– Należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składają się odzież ochronna, rękawice kwasoochronne i okulary ochronne.

– Ręce i narażoną na działanie produktu skórę należy natychmiast umyć mydłem i opłukać dużą ilością wody.

– Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego nie należy jeść, pić ani palić. Należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

– Wykorzystane dozowniki oraz puste opakowania należy natychmiast unieszkodliwić w odpowiedni sposób.

– Po przypadkowym połknięciu należy oczyścić usta wodą i wypić wodę lub mleko, natomiast nie należy prowokować wymiotów.

Api-Bioxal – stosowanie

– Wszystkie rodziny w tej samej pasiece należy leczyć równocześnie, aby nie dopuścić do ponownej inwazji. Należy unikać zakłócania spokoju uli w dniach po leczeniu

– Przed otwarciem opakowania bezpośredniego należy włożyć odpowiednią maskę ochronną, rękawice i okulary.

– Leczenie polega na jednorazowym podaniu produktu za pomocą strzykawki wzdłuż każdej uliczki. Wymagana dawka to 5 ml na każdą uliczkę międzyramkową (odstęp pomiędzy górnymi listewkami ramek).

– Maksymalna dawka wynosi 50 ml na ul.

– Stosować maksymalnie dwa razy w roku (w porze zimowej i/lub wiosenno-letniej).

– Nie stosować w rodzinach z zapasami miodu, ani w czasie pożytku.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip