Toplotno zatiranje varoj

Best practice
slovenia
20
0
Toplotno zatiranje varoj


Toplotno zatiranje varoj je bilo razvito na LR panjskem sistemu. Za toplotno zatiranje varoj se potrebuje posebno napravo za segrevanje plodiščne naklade. Naprava segreje zrak v plodiščni nakladi in s tem uniči varoje.

Naprava za segrevanje plodišča čebelje družine.

Metoda

Metoda je bila razvita na LR panjskem sistemu. Za toplotno zatiranje varoj se potrebuje posebno napravo za segrevanje plodiščne naklade. Naprava segreje zrak v plodiščni nakladi in uniče varoje v pokriti zalegi.

© Peter Kozmus
2

Naprava mora delovati približno dve uri, pri čemer čebel in zalege ne poškoduje, uniči le varoje v zalegi.

© Peter Kozmus
3

Odstranimo napravo in pregledamo število odpadlih varoj na testnem vložku.

Referenca

Kablau, A., Berg, S., Härtel, S. et al. Hyperthermia treatment can kill immature and adult Varroa destructor mites without reducing drone fertility. Apidologie 51, 307–315 (2020). https://doi.org/10.1007/s13592-019-00715-7

Does the description correspond to the practice applied in your country?
20
0