Toplotno zatiranje varoj

Exchange
slovenia
0
0
Toplotno zatiranje varoj
Item
Colony
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Stable colony
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
10 Detail

Metoda Metoda je bila razvita na LR panjskem sistemu. Za toplotno zatiranje varoj se potrebuje posebno napravo za segrevanje plodiščne naklade. Naprava segreje zrak v plodiščni nakladi. Naprava mora delovati […]

Naprava za segrevanje plodišča čebelje družine.

Metoda

Metoda je bila razvita na LR panjskem sistemu. Za toplotno zatiranje varoj se potrebuje posebno napravo za segrevanje plodiščne naklade. Naprava segreje zrak v plodiščni nakladi.

2

Naprava mora delovati približno dve uri.

3

Odstranimo napravo in pregledamo število odpadlih varoj na testnem vložku.

Referenca

Kablau, A., Berg, S., Härtel, S. et al. Hyperthermia treatment can kill immature and adult Varroa destructor mites without reducing drone fertility. Apidologie 51, 307–315 (2020). https://doi.org/10.1007/s13592-019-00715-7

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip