Umiestnenie kráľovien do klietok

Best practice
slovakia
10
0
Umiestnenie kráľovien do klietok


Účelom klietkovania je zlepšenie účinnosti ošetrenia včelstiev proti klieštikovi V. destructor zootechnickou metódou, kde kráľovná je držaná zatvorená v izolačnej klietke, aby sa zabránilo jej klásť vajíčka na plást mimo klietky.

Duplexný izolátor/klietka pre kráľovnú

Z plodiska vyberieme plodový rámik s vajíčkami a mladými larvičkami a vložíme ho do izolačnej klietky spolu s kráľovnou. Pridáme tiež druhý rámik s medzistienkou. Samičky klieštika V. destructor vlezú do buniek s larvami tesne pred ich zaviečkovaním. Na 12. deň od zavesenia izolačnej klietky do plodiska je plod zaviečkovaný a medzistienka je plne vystavaná. Rámik so zaviečkovaným plodom sa vyberie a miesto neho dáme vystavenú súš, ktorú môže ihneď zaklásť a klietku vložíme do stredu plodiska. Počas 12 dní plodové plásty mimo izolačnej klietky budú prázdne. Feromón plodu priláka samičky klieštika do rámikov v izolačnej klietke, ktoré je možné potom zlikvidovať poprípade dá sa aj ošetriť teplom. Pretože po 24 dňoch v ostatných plástoch nie je plod, je možné sa aj zbaviť foretických klieštikov V. destructor.

© Dagmar Mudroňová
© Dagmar Mudroňová

Možno použiť aj malú alebo ihlovú izolačnú klietku, ktorá slúži na zamedzenie voľného pohybu a kladenia vajíčok kráľovnej, počas preliečovania a zisťovania zdravia včelstva.

© Marek Ratvaj

Does the description correspond to the practice applied in your country?
10
0