Umiestnenie kráľovien do klietok

Exchange
slovakia
0
0
Umiestnenie kráľovien do klietok
Item
Apiary, Colony, Nucleus
EU climatic area
Temperate
Colony status
Growing colony, Stable colony
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
10 Detail

Účelom klietkovania je zlepšenie účinnosti ošetrenia včelstiev proti klieštikovi V. destructor zootechnickou metódou, kde kráľovná je držaná zatvorená v izolačnej klietke, aby sa zabránilo jej klásť vajíčka na plást mimo klietky.

Duplexný izolátor/klietka pre kráľovnú

Z plodiska vyberieme plodový rámik s vajíčkami a mladými larvičkami a vložíme ho do izolačnej klietky spolu s kráľovnou. Pridáme tiež druhý rámik s medzistienkou. Samičky klieštika V. destructor vlezú do buniek s larvami tesne pred ich zaviečkovaním. Na 12. deň od zavesenia izolačnej klietky do plodiska je plod zaviečkovaný a medzistienka je plne vystavaná. Rámik so zaviečkovaným plodom sa vyberie a miesto neho dáme vystavenú súš, ktorú môže ihneď zaklásť a klietku vložíme do stredu plodiska. Počas 12 dní plodové plásty mimo izolačnej klietky budú prázdne. Feromón plodu priláka samičky klieštika do rámikov v izolačnej klietke, ktoré je možné potom zlikvidovať poprípade dá sa aj ošetriť teplom. Pretože po 24 dňoch v ostatných plástoch nie je plod, je možné sa aj zbaviť foretických klieštikov V. destructor.

Možno použiť aj malú alebo ihlovú izolačnú klietku, ktorá slúži na zamedzenie voľného pohybu a kladenia vajíčok kráľovnej, počas preliečovania a zisťovania zdravia včelstva.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip