Uporaba mravljične kisline – kratkotrajno izhlapevanje oz. šok metoda z uporabo 85 % mravljične kisline

Best practice
slovenia
16
1
Uporaba mravljične kisline – kratkotrajno izhlapevanje oz. šok metoda z uporabo 85 % mravljične kisline


Mravljična kislina je zelo učinkovita pri zatiranju varoj v čebeljih družinah. Zahteva pa dobro znanje in previdnost.

85-odstotno mravljično kislino

Metoda

1

Postopek opravljamo ko je zunanja temperatura približno 20 °C. Če je temperatura višja, mravljično kislino vstavimo v panj v večernih urah. Pri tej metodi celoten odmerek kisline izhlapi iz panja v 8–10 urah, moramo upoštevati zunanjo temperaturo in pridobiti nekaj občutka za vse dejavnike, ki vplivajo na stopnjo izhlapevanja kisline (temperatura, velikost panja, moč družine itd.).

2

Čebele s kadilnikom preženemo iz medišča ter pri nakladnih panjih čez mediščne sate namestimo gobasto vileda krpo (15 x 20 cm, debeline 3–4 mm). Pri AŽ-panjih si pomagamo s pločevinasto mrežo, ki jo podstavimo pod gobasto krpo in tako laže dosežemo sredino medišča. Na gobasto krpo, ki naj bo nekoliko vlažna, iz medicinske brizgalke iztisnemo 85-odstotno MK, ki mora biti ohlajena v zamrzovalniku. Ohlajena kislina tudi ne bo takoj delovala v polni meri, temveč bo zaradi nizke temperature potrebnega kar nekaj časa, da bo dosežena maksimalna stopnja izhlapevanja. Tako bo šok za čebele, ki se bodo pred kislino umaknile, precej manjši.

3

Če želimo še zmanjšati izhlapevanje, Vileda krpo vstavimo v PVC-vrečko, v katero smo prej naredili pribl. 3 cm veliko odprtino. Za eno etažo nakladnega panja uporabimo 15 ml 85-odstotne MK. Če so čebelje družine v več nakladah, za toliko povečamo tudi odmerek. Za normalno družino z dvema mediščnima nakladama tako uporabimo 20–30 ml MK, za AŽ-panj pa 15 ml MK (za podrobnejše napotke glej knjigo Varoja, čebela, čebelar, avtorjev Meglič, M. in Auguštin, V., 2008, str. 130).

4

Kontrola učinkovitosti zdravljena.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
16
1